För att förändra framtiden måste vi börja nu!

När jag berättar för människor i min närhet att jag praktiserar som kommunikatör på en miljöorganisation blir de flesta väldigt intresserade. Miljö är i mina ögon något som majoriteten idag tycker är viktigt, inser att vi måste kämpa för och är villiga att förändra sina vardagsval för. Intressant är bara hur i princip alla människor tycks fatta detta samtidigt vår regering häromdagen pratade om miljö som en ”framtidsfråga”. När inträffar den framtiden undrar jag? Och hur ska framtiden se ut om vi inte arbetar med problemen nu?

”Vi är ett av världens rikaste länder, vi har unika möjligheter och ett stort ansvar. Det är dags att sluta gnälla” säger Maria Wetterstrand i en artikel i Miljöaktuellt. Även om Maria själv gnäller rätt mycket i den här artikeln förstår jag henne och budskapet om Sveriges förutsättningar utifrån ett miljöperspektiv går verkligen fram. För vi har en stor skog som breder ut sig med massor av biomassa, vidderna för vindkraftverk, ett väl utvecklat vattenkraftsystem, ett fjärrvärmesystem som är ett av de bästa i världen och dessutom möjlighet att använda oss av solenergi. Vi måste ta vara på den naturliga energi som vår natur erbjuder.

Med en befolkning där majoriteten dessutom ser miljöfrågan som väldigt viktig tycker jag att man som politiker har ett ansvar att lyssna och ta människors röster vidare på ett högre plan. För även om människor gör medvetna val på individnivå måste vi också göra medvetna val på samhällsnivå. Om det inte var tillåtet att köra bil i städer och om kollektivtrafiken fungerade bättre skulle färre välja bilen som transportmedel. Om regeringen dessutom pratade mer om hur vi kan göra miljömedvetna val skulle fler människor göra dem. För vi vill, de flesta vill faktiskt!

På den här bloggen är tanken att föra fram tankar och funderingar gällande miljö och klimatutvecklingen. Det finns mycket att oroa sig för men också många saker att glädjas åt när det kommer till miljöarbete. Alla perspektiv är välkomna och det går även bra att maila Green Cross Sweden om du vill publicera ett inlägg här.

– Sandra Nilsson

Vad har miljöfrågor att göra med mänskliga rättigheter?

En del verkar vilja visa sig på styva linan när jag berättar att jag pluggar på mastersprogrammet i Mänskliga Rättigheter genom att säga ”jaha, då ska du hjälpa barnen i Afrika?” Vad alltför många inte verkar förstå är att mänskliga rättigheter kan appliceras i så många fler kontexter. Klimat till exempel. Världen har ställts inför förändringar i klimatet under alla årtusenden, men det är kanske först i modern tid som vi har börjat fundera på om vi själva har något med det att göra eller inte. Oavsett vad vi kommer fram till i just den debatten är det viktigt att komma ihåg att konsekvenserna av de klimatförändringar världen står inför idag verkligen kan få förödande konsekvenser för vår fortlevnad. Ser vi inte till att komma underfund med hur världen ska komma på rätt köl finns det en överhängande risk att våra grundläggande rättigheter inte längre kan tillgodoses. Klimatförändringar som resulterar i översvämningar, torka, och annat extremt väder leder till att vi tillfälligt eller permanent inte längre kan vistas på en del ställen. Tillgången till rent vatten minskar, naturresurserna blir färre och vi får kämpa för att dela rättvist de som finns på en ständigt ökande befolkning. Hela landmassor riskerar dessutom att försvinna pga höjda havsnivåer med otalet människor på flykt vars rättigheter inte ens existerar i internationella människorättsdokument som följd. Så nej, mänskliga rättigheter handlar inte bara om det mest självklara, utan kanske främst om omständigheterna omkring oss.

– Maria HybergPartners   >   Kontakt   >   Pressrelease
Webdesign: Tonia Moya & Ygor Geyer