EVENEMANG


Inspiration från ett tibetanskt perspektiv
26 april 2014

Välkommen till Event 2014: ”En resa om globala utmaningar till människors medvetande – Inspiration från ett tibetanskt perspektiv” med gästtalaren Drubpon Konchog Khandro-la. Hon är den första kvinnliga retreat mästaren i Drikung Kagyu traditionen i tibetansk buddism och föddes utanför Lhasa i Tibet. Finns det ett samband med allt som händer i världen, såsom miljökriser och klimatförändringar, och vår eget medvetande? Vad kan vi lära oss från den tibetanska kulturen om inre balans och respekt för Moder Jord.

Läs mer…


Earth Dialogues 2013
3 september 2013

I samband med Green Cross 20-årsjubileum och General Assembly 2013 hölls den sjunde Earth Dialogues den 3 september 2013 i Genève. Statschefer, framstående vetenskaps- och affärsmän samt ledare för civilsamhället hade samlats för att finna lösningar och konkreta åtgärder för att motverka en hotande global klimatkatastrof. En deklaration för en fredlig och hållbar värld formulerades. I deklarationen fastslås att: ”Att fortsätta med business-as-usual med en konsumtionsdriven ekonomi med resurs- och energikrävande tillväxt kommer högst troligen att leda till en katastrof. Det nuvarande ohållbara sättet att producera och konsumera måste ändras. Vi måste utveckla och implementera mer ansvarsfulla strategier för tillväxt och utveckling.”

Läs mer…


Green Cross International General Assembly 2013
2 september 2013

I år firar Green Cross 20-årsjubileum och den 2 september 2013 hölls Green Cross International General Assembly tillsamans med GCI:s grundande president Mikhail Gorbatjev höll tal samt flera andra framstående politiker, statschefer nobelpristagare och vetenskapsmän. General Assembly äger rum vartannat år och samlar alla Green Cross nationella organisationer med representanter från 30 länder. GCI:s president Mikhail Gorbatjev talade om vikten av att vända utvecklingen innan det är för sent. Mänskligheten närmar sig en kritisk punkt. Läs talet här: http://www.gcint.org/news/green-cross-general-assembly-keynote-address-mikhail-gorbachev

Läs mer…


Tiokasin Ghosthorse till Native Vision Filmfestival
Göteborg 23 mars 2013

Tiokasin Ghosthorse kom till Göteborg den 22 mars och talade vid bland annat Native Vision Film Festival i samarbete med Green Cross Sweden. Under hans vistelse i Sverige var han gäst i Sveriges Radio och blev intervjuad av TV4. Tiokasin Ghosthorse är från Cheyenne River Lakota Nation – och tillhör klanerna Itazipco/Mnicoujou och Oglala-folket. Han är en prisbelönt programledare och producent på First Voices Indigenous Radio. Han är en av de starka traditionella röster som hörs i Nordamerika bland indianbefolkningen och deras många olika nationer. Med en lång historia som talare och aktivist för ursprungsbefolkningars rättigheter och opinionsbildning började Tiokasin Ghosthorse som tonåring att tala i FN i Genève, Schweiz.

Läs mer…


World Water Day
22 mars 2013

Internationella World Water Day inträffar varje år den 22 mars för att uppmärksamma vikten av vatten och förespråka arbete som bevarar jordens naturliga tillgångar. Vi är alla – både människor, djur och växter, beroende av att ha tillgång till rent vatten. I en värld där vatten förorenas, försaltas, försuras, övergöds och överutnyttjas till industriella syften, istället för att vårdas och vara den livgivande resurs som den borde vara, har vi alla ett ansvar att slå vakt om vår gemensamma hotade naturresurs: Vatten. Årets tema är: SAMARBETE


The Children’s Peace Festival i Kenya
21 november 2012

För att främja budskapet om fred hölls den 21 november 2012 the Children’s Peace Festival i det tidigare konfliktdrabbade området Rift Valley, Kenya. Med en stor bild på professor Wangari Mathaai och fredsduvan marscherade över 1 200 barn från 39 olika skolor och etniska byar, där många var internflyktingar under ledning av en paradorkester till fredsparken Wangari Mathaai Peace Park in i Molo Town. Politiker och beslutsfattare som deltog tillsammans med barnen på fredsfestivalen var med och skrev på ett uttalande om fred i Kenya som skickades till regeringen. Molo Town var en av de byar som drabbades hårdast av våldsamheterna. Fredsparken byggs med medel från den välgörenhetskonsert som Green Cross Sweden Youth anordnade 2010 i Göteborg.

Läs mer…


Klimatfilmfestivalen “The Green Planet”
Torsby 17 – 21 oktober 2012

Den fjärde Klimatfilmfestivalen hålls i år den 17 – 21 oktober i Torsby. Fokus ligger på de möjligheter klimatutvecklingen ger oss genom den omställning som sker på alla fronter i samhället. En rad forskare, opinionsbildare, filmare, producenter, politiker m.fl. medverkar i festivalens seminarier. Klimatfilmfestivalen arrangeras av Global Kunskap och Sebra Film i samarbete med Green Cross Sweden, EU-kommissionen, Hela Sverige ska leva, Torsby kommun, Torsby utvecklings AB, Företagarna, ABF, Missionskyrkan, Center för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet samt flera folkhögskolor, lokala och regionala organisationer och företag. Festivalen vänder sig till människor i alla åldrar och visar filmer från hela världen relaterade till klimatförändring på planeten. Läs mer om Klimat


Rio +20
Rio de Janeiro, Brazil 20 – 22 juni 2012

I år ska FN-konferensen Rio+20 hållas i Brasilien den 20-22 juni. Syftet är att uppnå de mål som fastställdes 1992 för att nå en hållbar utveckling i världen och FN:s resolution 64/236 (A/RES/64/236). Det som står på agendan är att förnya det politiska åtagandet i våra samhällen samt omvärdera fattigdomsbekämpning och den gröna ekonomin. I år är det 20 år sedan den första Rio+20-konferensen ägde rum samt tioårsjubileum av World Summit on Sustainable Development i Johannesburg. Rio+20 är ett steg mot en säker, rättvis och välmående värld för alla.

Läs mer…


Green Cross Returns to Rio: Building the safe and sustainable societies of the future
Rio de Janeiro, Brazil 16 juni 2012

20 år efter 1992 års Earth Summit söker sig världen åter till Rio i jakten på lösningar på de utmaningar vår planet och dess folk står inför. Green Cross International (GCI) föddes ur Earth Summit för 20 år sedan, Idag får organisationen sällskap av partners och experter på relevanta områden för en dagslång granskning av de hot och möjligheter som världen står inför idag. Hur ska vi lösa den globala vattenkrisen? Hur nå energi- och resurseffektivitet? Hur distribuera säker och förnyelsebar energi? Hur uppnå miljömässig säkerhet och hållbarhet? Hur ge social och medicinsk vård till personer som lider av miljöförstöring? Hur sätta igång värdeförändringen nödvändig för uppbyggnaden av rättvisa, hållbara och fredliga samhällen? Dessa frågor kommer att behandlas av sakkunniga, ledare för det civila samhället och regeringsföreträdare. Uttalanden från publiken och frågor och svarsstunder kommer att vara en del av detta interaktiva evenemang.


Elmopedturnén 2012 – en Klimatshow som underhåller
Göteborg 19 maj – 18 juni 2012

Elmopedturnén erbjuder en underfundig och rolig klimatshow om de svåra frågorna kring hur vi ska minska halten koldioxid i atmosfären till en hållbar nivå. På scenen hittar vi den engagerade meteorologen Pär Holmgren och den ordvrängande artisten Staffan Lindberg. Vetenskap blir till trallvänliga refränger som lockar fram såväl skratt som engagemang. Showen är en briljant blandning av fakta, humor och massor av musik. Green Cross kommer att genomföra ett evenemang tillsammans med Elmopedturnén när den passerar västkusten i september 2012. Läs mer www.elmopedturnen.se.Green Cross-evenemang och GCS Årsmöte 2012
Göteborg 25 april 2012

Green Cross Sweden höll evenemanget Var är vi i världen 2012 och sitt årsmöte den 25 april på Handelshögskolan i Göteborg. Talarna var Anders Wijkman, Angaangaq Angakkorsuaq och Björn Lindgren. Moderator var Tonia Moya. Huvudtemat var utvecklingen i världen och vad som måste hända för att återställa balansen på jorden. Evenemanget bjöd på en rik diskussion med många perspektiv med syftet att väcka frågan om hur vi människor tillsammans kunde trygga vår framtid. Vid årsmötet valdes den nya GCS-styrelsen för 2012 och Gun-Britt Lawurn valdes till vice-ordförande.


World Water Day
22 mars 2012

Internationella World Water Day inträffar varje år den 22 mars för att uppmärksamma vikten av vatten och förespråka arbete som bevarar jordens naturliga tillgångar. Temat 2012 handlar om att hantera den växande befolkningen och säkra tillgången till näringsrik mat. 30% av all producerad mat slängs varje år och det vatten som går åt för att producera maten går också till spillo. Det finns idag sju miljarder människor som behöver näring på planeten och världens befolkning förväntas öka med två miljarder till år 2050. Statistiken visar att var och en av oss konsumerar mellan två till fyra l vatten varje dag och en stor del av det vattnet är inbäddat i maten vi äter. För att producera ett kg nötkött förbrukas ca 15 000 l vatten och ett kg vete runt 1500 l.


World Water Forum
Marseille, France 12 – 17 mars 2012

Sedan 1997 har World Water Forum arrangerat en årlig konferens för att sammanföra kreativitet, kompetens och kunskap om vatten. Mötet samlar intressenter i omvärlden kring dagens lokala, regionala och globala miljöproblem för att nå fram till gemensamma och konkreta mål. Syftet med årets konferens är att bemöta dagens miljöproblem samt föra upp vattenfrågan på politiska agendor världen över. Tillgång till vatten är idag en mänsklig rättighet men trots det har inte alla människor tillgång till denna livsnödvändiga och naturliga resurs. Vi måste därför arbeta tillsammans för att garantera och realisera människors rätt till vatten.


Gorbatjov deltar vid World Water Forum
Marseille, France 12 – 17 mars 2012

– Vatten är kärnan i våra ekonomier, våra samhällen och vår framtid. Vatten är grunden för all utveckling och dess strategiska betydelse har visat sig fungera som ett verktyg för fred men också konflikt. Risken för konkurrens mellan regioner och länder kommer bara att öka om vi inte hittar ett sätt att skydda och rättvist fördela vatten, säger Green Cross Internationals grundare Michail Gorbatjov under öppnandet av den Sjätte vattenforumkonferensen. Gorbatjov, en Nobels fredspristagare, sa även att det måste finnas en politisk, ekonomisk och social förändring i hur vi skall handskas med vatten, annars kommer världen att möta förödande politiska och humanitära konsekvenser.

– Världen måste snabbt bemöta den globala vattenkrisen för att förebygga konflikter och säkerställa en rättvis tillgång till denna livgivande resurs samt minska ohållbar användning av vatten och andra naturresurser för att skydda planeten.
Läs hela talet  och pressmeddelandet.


Famke Janssen utnämnd till vattenambassadör
World Water Forum 2012

Vid World Water Forum i Marseilles har Green Cross utnämnt den internationella skådespelerskan Famke Janssen till den första “Water ambassador”; en roll för att öka människors medvetande om den globala vattenkrisen samt Green Cross insatser i arbetet för att möta denna utmaning. Famke Janssen kommer att stödja Green Cross globala kampanj som har till syfte att skydda vattentäkter och se till att människor över hela världen har tillgång till rent dricksvatten och sanitära anläggningar. Famke Janssen är en holländsk medborgare och känd för huvudroller i filmer som bl.a. X-Men och James Bond GoldenEye. Läs mer om Vatten.


Treevening – en konsert för fred och träd
Göteborg 24 mars 2010

Under våren 2010 genomförde Green Cross Youth projektet Peace and Trees. Syftet var att belysa miljö- och fredsfrågor genom kultur och musik samt att stödja Fredsprojektet i Kenya. Den 24 mars på rockklubben Sticky Fingers i Göteborg hölls välgörenhetskonserten Treevening till förmån för planteringen av fredsträd i Kenya. Konserten som genomfördes på en onsdagskväll, en vecka innan lönehelg, blev utsåld. Treevening bjöd på underhållning med fantastisk musik från José González, Jaqee, Räfven, Hellsongs, Bye Bye Bicycle, EyeTravel, The Naima Train och DJ Edvin Edvinsson från Fibes oh Fibes. Artister ställde upp utan kostnad för att stödja Green Cross. Välgörenhetsgalan blev en stor succé! Treevening resulterade i nästan 60 000 kronor som oavkortat gick till planteringen av fredsträd och skapandet av en fredspark i Mau Summit. Fredsparken byggs i ett område som utsattes för mycket våld och upplopp i samband med valet 07/08 i Kenya. Projektet Peace and Trees stöddes av Folke Bernadotteakademin, ICA, SWECO, Musik i Väst, Musik Utan Gränser, Body Shop, Pureology, Reklamytor AB och Göteborg & Co. GCY koordinatörer: Isabella Carlsson, Julia Fridmar, Hanna Hellström, Ebba J Källström, Natalie Magnusson och Cecilia Wilson. Tjejerna i ungdomsgruppen inspirerades av Wangari Maathais hängivna arbete för miljö- och fredsfrågor.


Kvinnor med passion för livet och för världen
Göteborg 14 april 2011

Konstnärinan Gun-Britt Lawurn var huvudtalare vid Green Cross Swedens evenemang 2011. Hennes tema var Kvinnor med passion för livet och för världen och hon talade om hur viktig passionen är för livet och för att förändra vår värld. Gun-Britt Lawurn är en miljöengagerad konstnärinna och styrelsemedlem i Green Cross Sweden. ”Det är passionen som ger livet själ” är en av konstnärinnans grundläggande teser och var temat för hennes nyutkomna bok som hon beskriver som en hyllning till kärleken, glädjen och skönheten.
– Målning för mig är ett uttryck för kärleken till livet, säger Gun-Britt Lawurn. För att bemöta nutidens utmaningar och hjälpa världen att återfå balans behöver vi mer än någonsin ta vara på den kvinnliga kraften och anta ett bredare perspektiv på livet.
Filmen TAKING ROOT visades och är historien om Kenyas Nobels fredspristagare Wangari Maathais starka övertygelse att aldrig ge upp och vars enkla handling med trädplantering växte till en landsomfattande rörelse för att värna miljön, skydda mänskliga rättigheter och försvara demokratin. Wangari Maathai var hedersmedlem i Green Cross Internationals styrelse och hennes organisation Green Belt Movement samarbetar med Green Cross Sweden i Freds- och försoningsprojektet i Rift Valley, Kenya.


COP15 – Klimatmötet i Köpenhamn
Köpenhamn 7-18 december 2009

Klimatkonferensen i Köpenhamn, COP15, hölls år 2009. Green Cross International arrangerade ett evenemang där representanter från Climate Change Task Force talade, vilka även fanns på plats i Köpenhamn för att bedriva lobbyverksamhet vid klimatförhandlingarna. Bland talarna fanns också Miss Sweden, Azra Duliman, som representerade den yngre generationens perspektiv på globala klimatfrågor. Green Cross Denmark och Green Cross Sweden stöttade Green Cross International arbete med klimatmötet. (I bilden: Miss Sweden, Azra Duliman och GCI President Alexander Likhotal).
Partners   >   Kontakt   >   Pressrelease
Webdesign: Tonia Moya & Ygor Geyer