HÅLLBAR UTVECKLING, FRED OCH SÄKERHET


Wangari Muta Maathai, 1 april 1940 – 25 sept 2011

Den 25 september 2011 lämnade professor Wangari Maathai oss. Hennes bortgång lämnade människor världen över i stor sorg. Wangari Maathai var en av de allierade för Moder Jord. Hon understödde kvinnor och inspirerade fattiga samhällen att föra sina egna processer för fred. Att plantera ett träd var hennes metod för att plantera fred. Professor Maathai grundade Green Belt Movement och under hennes livstid planterade hon över 40 miljoner träd i Afrika. Wangari Maathai tilldelades Nobels Fredspris 2004 för hennes stora insatser som förenade fred, demokrati, rättvisa och miljö. Hon mottog Right Livelyhood Awards redan 1984 och var Honorary Board Member i Green Cross International. Green Cross Sweden fortsätter med att stödja Wangari Maathais vision för en fredlig och hållbar värld.
 


 

Fredsarbetet i Kenya

Ett av de viktigaste projekten för Green Cross Sweden (GCS) är Peace and Reconciliation-projektet i Rift Valley, Kenya. År 2005, med stöd från Folke Bernadotteakademin och fonden Fredsmiljonen inledde GCS samarbetet med Green Belt Movement (GBM) och dess grundare Wangari Maathai genom Tonia Moya, ordförande GCS, för att verka för fred och miljörestaurering. Professor Maathai visste redan från början att området i Rift Valley var sårbart på grund av etniska konflikter om fördelningen av resurser och mark och hade ett stort behov av fredsarbete. GCS startade upp flera projekt med GBM i just de regionerna.

Syftet var att förena folkgrupper i de lokala samhällena på gräsrotsnivå genom dialog och försoning. Utbildningar hölls genom seminarier och workshops. Ett brett program erbjuds med allt från konflikthantering, möjligheter till självförsörjning, att stärka kvinnornas engagemang, till miljörestaurering genom plantskolor och plantering av fredsträd, Peace Trees. Miljöarbete är en metod som för samman invånare från olika etniska samhällen.

Fred och försoning i Rift Valley
Efter valperioden årsskiftet 2007/2008 spreds en politiskt orsakad våldsvåg bland invånare med olika etnisk bakgrund. Rift Valley drabbades värst av etniska motsättningar då fler än 1 500 människor förlorade sina liv och ca 360 000 blev internflyktingar. Efter våldsamheterna omorganiserades projektet i Rift Valley av Professor Maathai i samarbete med GCS, till att intensifera freds- och försoningsarbetet bland de drabbade. Hon tog initiativ till att skapa fredstältet, the Peace Tent, som skapade en mötesplats i olika byar och lyckades mobilisera invånare från de drabbade etniska grupperna till dialog. Initiativen var ett av de få i landet för att stärka fredsprocessen.


Dialogen och försoningsprocessen påbörjades och en ny fas av utbildningsseminarier samt stormöten hölls för att stärka invånarnas kapacitet att själva leda utvecklingen. Under ledning av byarnas äldste etablerades Peace Building Councils som integrerades med miljörestaurering och planteringen av tusentals fredsträd. Kvinnor blev aktiva och tog en aktiv ledning i grupperna. Barnen från de olika etniska grupperna som tidigare hållits hemma efter våldet återvände till skolan där även föräldrarna blev aktiva i fredsråden. Projektet inkluderade ungdomar i fredsbyggande processer med Peace Clubs som också planterade fredsträd.

Barnens fredsfestival och fotboll för fred
Den 21 november 2012 samlades över 1 200 barn från 39 olika skolor och etniska byar, där många var internflyktingar, tillsammans under Children’s Peace Festival. Med en stor bild på professor Mathaai och fredsduvan marscherade barnen under ledning av en paradorkester och en ”polisclown” i en fredsparad in i Molo Town, till fredsparken Wangari Mathaai Peace Park. Molo Town var en av de byar som drabbades hårdast av våldsamheterna. Fredsparken byggs med medel från den välgörenhetskonsert som Green Cross Sweden Youth anordnade 2010 i Göteborg.


På barnens fredsfestival bar alla barn varsin fredströja med texten I am a Peace Agent tryckt i Kenyas flaggas olika färger. Lokala myndighetspersoner och höga regeringsrepresentanter närvarade vid evenemanget. Tillsammans med barnen skrev politikerna på ett upprop för fred, som skickades till Kenyas regering. Barnens Earth Charter-deklaration delades ut under festivalen. Regionens Peace Building Committee fick Earth Charter-material att för att distribuera på regional nivå. Den 30 september 2012 hölls The Peace Tent League Football Tournament med tio fotbollslag med olika etnisk bakgrund, varav två kvinnliga. Fotbollsturneringen bidrog till försoningsprocessen där många ungdomar från de olika etniska grupperna fördes samman i en fredens anda. Hundratals åskådare från omkringliggande byar deltog och fredsbudskap ropades ut under matcherna. Turneringen kunde hållas tack vare Kianjoyas äldste, från den lokala Peace Building Committee.

Smart Water for Green Schools

För att bidra med tillgång till rent vatten och förbättrad hygien under 2012 etablerades vattenprojektet Smart Water for Green Schools. På Mau Summit-skolan är det främst barn från folkggruppen Kikuyu och på Kamara-skolan kommer barnen från Kalejinfolket. Vattentankarna uppskattas ge 2058 pojkar, flickor och lärare tillgång till rent vatten. Barnen fick även undervisning i hälsa och hygien. Miljöundervisning med Earth Charter-deklarationen var också en del av projektet. Latriner på båda skolorna färdigställdes och vattentankar som fångar upp regnvatten används till dricksvatten och handrengöring. På båda skolorna finns etablerade Peace Building Councils. Som en del av projektet och enligt professor Maathais filosofi, barnen planterade fredsträd och gjort iordning skolträdgårdar, Food Security Gardens, där grönsakerna används för att försörja skolköket.

Läs mer…

Att stärka människan för att leda sin egen fredsprocess
Dessa lokala fredsråd leds av folket själv som driver fredsprocesserna, trädplanteringsgrupper och miljörestaurering. Sedan projektets början har mer än 300 000 träd planterats. Genom utbildning har individer tränats till att aktivt handla på ett fredligt sätt, Agents for Peace. Projektet ämnar att stärka kvinnors möjlighet att påverka i sina samhällen. Freds- och försoningsprojektet ämnade även att bidra till säkerhet och stabilitet under valperioden 2012-13. Ett varningssystem infördes för de lokala byarna via radio och där invånare kunde larma säkerhetsvakter genom sms när konflikter blossade upp. Genom fredsprojekten har människor kunnat stärka freden.


Kenya antog år 2010 en ny konstitution som ger ökade rättigheter till befolkningen, genom att verka för decentralisering av makten, samt reformera den offentliga sektorn. Därmed har det etablerats lokala myndigheter i form av kommuner. Fredsprojektet har tilldelats nya projektmedel från FBA för 2013-2014. Nästa projektfas ämnar att integrera de lokala samhällena, genom de etablerade Peace Building Committees att samverka med de nya lokala kommunerna. Projekten visar att fredsbyggandet är mångfacetterat. Professor Maathai fick Nobels fredspris 2004 just för att hon inkluderade fredsarbete med hållbar utveckling och att stärka människor och demokrati. Projektkoordinator Tonia Moya (GCS) och Judy Kimamo (GBM).
 


 

Fred, säkerhet och miljö går hand i hand

Green Cross samarbetar över organisationsgränser för att främja ett bredare perspektiv på kopplingen mellan fred, säkerhet och miljö. Arbetet för att förena freds- och miljöarbete är en grund för den global säkerheten. Organisationen är medlem i och samarbetar med fredsföreningar i Sverige. Green Cross verksamhet definieras inom miljösäkerhet. Konflikter och krig är i hög grad relaterade till resursanvändning och ekonomiska intressen och på så sätt även relaterade till fredsfrågor. I sin tur är konsumtion och resursanvändning ett resultat av människors livsstil, vilken grundar sig i individers värderingar. Vi kan därför inte separera freds- och miljöfrågor.Partners   >   Kontakt   >   Pressrelease
Webdesign: Tonia Moya & Ygor Geyer