KLIMAT


Klimatförändringar innebär idag stora säkerhetsrisker. När extrema väderförhållanden ökar och miljökatastroferna relaterade till klimatförändringar blir allt fler, ökar behovet av att mänskligheten måste ändra sitt beteende och även av en förbättrad beredskap globalt. Väldiga frågor måste lösas när miljöproblematiken orsakar vatten-, mat- och energibrist samt miljöförstöring, klimatflyktingar och hälsoproblem. Inte minst innebär den stora risker för att nya konflikter ska blossa upp runt om i världen. Stora utmaningar återstår därför när klimatproblematiken även orsakar nya konflikter, ökad miljöförstöring och fler klimatflyktingar. Mänskliga rättigheter är på så sätt relaterade till både klimatfrågor och globala säkerhetsfrågor. Green Cross arbetar för att väcka klimatmedvetandet hos och sprida miljökunskap till allmänheten. På det internationella planet har en arbetsgrupp med klimatexperter, The Climate Task Force, skapats under ledning av Michael Gorbatjov.


The Green Planet Week – Klimatfilmfestivalen 


Den sjätte internationella Klimatfilmfestivalen hålls i år den 20-26 oktober i Torsby, Sunne och Hagfors. Klimatfestivalen fokuserar på klimatförändringen och den omställning som sker på alla områden i samhället och över hela världen. I år visas 60 filmer och tillsammans med den internationella tv-serien ”The Green Planet”.

Under Klimatfilmfestivalen kommer två större konferenser att hållas: ”Vattnets alla värden” och ”Framgångsrika företag som har ställt om – till grön strategi” som leds av Sverker Olofsson.

Biologen, upptäcktsresanden, författaren och äventyraren Thor Heyderdahl kommer att uppmärksammas i det internationella projektet ”Thor Heyerdahl 100 år ”. I samarbete med flera institutioner i Norge visas bland annat helt nytt filmmaterial om Thor Heyerdahls banbrytande insatser.

Klimatfilmfestivalen arrangeras av Global Kunskap och Sebra Film i samarbete med Green Cross Sweden, EU-kommissionen, Hela Sverige ska leva, Torsby kommun, Torsby utvecklings AB, Företagarna, ABF, Missionskyrkan, Center för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet samt flera folkhögskolor, lokala och regionala organisationer och företag.

TV-serien: ”The Green Planet” ger en överblick den globala klimatförändringen och presentera människors olika perspektiv på en rad lösningar på klimatfrågorna. I tre olika episoder speglas den olika aspekter på klimatfrågan: den enskilda människans betydelse, kvinnors starka engagemang, skogarnas betydelse för mark, vatten och inte minst för vår överlevnad. Serien tar oss med till Nya Zeeland, Indonesien, Sydkorea, USA, Brasilien, Norge, Påskön, Peru, Namibia, Sverige, Kina med flera länder.

Lördagen den 26 oktober hålls seminariet ”The Green Planet Day” där bl a professor Ranil Senananyake, Arne Fjörtoft och Marie Wickberg sakkunnig på Näringsdepartementet deltar. “The Green Planet” produceras av Sebra Film.
Partners   >   Kontakt   >   Pressrelease
Webdesign: Tonia Moya & Ygor Geyer