ETISK EKONOMI OCH LEDARSKAP


Green Cross inspirerar företag

Hållbar utveckling har blivit en av de viktigaste utmaningarna för näringslivet. Den etiska och miljöanpassade dimensionen lyfts alltmer fram inom företag som börjar inse att företagsutveckling och ledarskap innebär ett socialt ansvar och hänsyn till miljön. Green Cross Sweden inspirerar och motiverar företag, kapitalägare, fondförvaltare och näringslivsorganisationer att ta en aktiv roll i arbetet för hållbar utveckling. Syftet är att verka för värdeförändringar, stimulera till nya ledarskapsformer och ett större ansvarstagande. Vi anordnar utbildningstillfällen, seminarier och workshops för att ge nya perspektiv på företagande. Green Cross är verksamt inom ramen för Earth Charter som är ett värdefullt och praktiskt verktyg inom all företagsutveckling.

“Av hundra ekonomiska enheter var 49 nationer och 51 företag” (Top 200: The Rise of Corporate Global Power, Institute for Policy Studies)
Green Cross Sweden har inspirerat företag som Plantagon och Naturakademin Learning Lab vilka var bland de första i Sverige att anta Earth Charter i sin bolagsordning. Det går att driva affärsverksamhet utifrån en etisk vision som tydliggör att miljöskydd, mänskliga rättigheter, social och ekonomisk rättvisa och fred går hand i hand. Green Cross arbetar för att belysa levande exempel på Earth Charter som visar att man kan driva företag på ett mer humant sätt och ändå gå med vinst. Även inom kommunal verksamhet har steg tagits mot en etisk ledning då Åre kommun 2002 blev den första kommunen i Sverige att underteckna Earth Charter-deklarationen.

Earth Charter verktyg för näringsliv och organisationer

The Earth Charter Ethics-Based Assessment Tool

 

The Earth Charter, GRI and the Global Compact

 

The Earth Charter, GRI, and the Global Compact – word doc

 

The Earth Charter and the Business Sector, How a Consensus on Global Values Can Add Value

 


Samarbete utan gränser


Green Cross International har arrangerat Earth Dialogues på många platser i världen och har på så sätt fört samman samhällsaktörer som annars inte skulle ha mötits. I samma anda har Green Cross Sweden hållit konferenser och workshops för att inspirera näringslivet och skapa samarbete mellan olika samhällssektorer. Green Cross Sweden har t.ex. samarbetat med kommunikationsbyrån Rewir i klimatkampanjen ClimateAid och anordnat evenemang såsom konferensen Hållbar utveckling och balansen mellan välfärd, tillväxt och miljö med Nobels fredspristagare Wangari Maathai samt deltagare från näringslivet och NGOs. Har du en ledarroll inom din organisation eller i näringslivet och vill inspirera till ett tryggare samhälle och en hållbar värld så är du välkommen att kontakta Green Cross. Var med och förändra världen!


Grönt är inte en trend

Moder Jord väntar inte, det gör inte heller Green Cross. De skapar förändring som Moder Jord behöver. Grönt är inte en trend utan en samhällsutveckling som företagsvärlden behöver följa för att överleva i en förändringstid. Det handlar om oändliga möjligheter att skapa någonting alldeles nytt. För varje dag som går förändras världen i allt högre hastighet. Om man tänker på förändringar som skett bara under de senaste femtio åren då kan du ana vad som kommer. Visserligen är dollarn grön men om vår planet skall fortsätta att vara grön, behöver vi utveckla allas vårt miljömedvetande och stärka kunskapen inom samhälle och näringsliv. När tåget har gått är det dyrt att åka taxi, med Green Cross kan vi alla samåka mot en grönare framtid.

– Stefan Engeseth, VD, Detective Marketing


 

Inspirerande länkar

t42 Distance Education                                                  Detective Marketing


Naturakademin Learning Lab                                                      Plantagon
Partners   >   Kontakt   >   Pressrelease
Webdesign: Tonia Moya & Ygor Geyer