MSB: Dags för ett Miljövärn?


Varför har inte Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap ett Miljövärn?

Om Försvarsmakten makten har Hemvärn varför har inte Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ett Miljövärn? Försvarsmakten har ett Hemvärn som är organiserat i förband för att i första hand möta väpnade hot mot Sverige. Det kan också användas om det inte är upptaget med sin huvuduppgift till andra uppgifter som att stödja samhället med till exempel oljesanering.

Idag har hemvärnet ca 15 % av den styrka den en gång hade. Hemvärnet är i grunden en folkrörelse. Människor som ställer upp för det de tror på. Hemvärnet skall verka enbart i Sverige. Idag har klimatförändringarna lett till olika typer av miljökatastrofer. Krig och terror kommer att sättas in mot sådant som gör oss sårbara. Olje och kemindustrier till exempel. I ett sådant läge är Hemvärnet upptaget med annat än att sanera och de har inte heller den utrustning och utbildning som krävs för den typen av insatser. Vi behöver ett specialutbildat Miljövärn som kan lösa sådana uppgifter. Det borde gå att starta en ny folkrörelse för skydda vår jord Miljövärnet behövs. Rörliga välutbildade förband som kan sättas in för att möta olika typer av hot. Kan även användas för att hjälpa andra länder där hot mot miljön uppstår.

army-planting-trees

Miljöbrigaden

Definitionen av en Miljöbrigad är: Användningen av civila och militära resurser för miljöskydd och förbättrandet av beredskap inför miljökatastrofer. Syftet är att genom civil och militär kompetens skapa ett nationellt och internationellt förband som ska kunna rycka in vid naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan. En Miljöbrigad ska vara på plats i ett tidigt skede med koordinerade insatser och vara redo att bistå med insatser utomlands. En enhet skulle kunna utföra miljösanering av förorenade områden orsakade av militär aktivitet överallt i världen.

Frivilligorganisationer som Lottakåren, Bilkåren, Frivilliga Radio Organisationen, Röda Korset med flera har många fler medlemmar än de som är engagerade i Hemvärnet, till exempel Lottakåren hade för några år sedan 6 000 medlemmar och 2 000 av dem var med i Hemvärnet.

Vårt förslag med grund i varför Green Cross Sweden en gång bildades, införande av pliktutbildning i miljöskydd, gjorde att vi föreslog en gång Miljöbrigader (se http://green-cross.se/?page_id=2195 ) under Räddningsverket . Förslaget är att på frivilligbasis organisera Miljöförband enligt militär modell. Inledningsvis får frivilligorganisationer att ställa upp på idén så man får en bas att bygga utifrån. Naturligtvis gäller det att få Regeringen att bli intresserad för att få finansiering. En Miljöbrigad börjar med att starta en grundläggande utbildning av Miljösoldater. Typ den som genomförs med soldater till Försvarsmakten.  Det organiseras förband av dessa och personal från frivilligorganisationer som självständigt kan lösa uppgifter med några dygns uthållighet.

18871390_10155304939182789_226402313_n

Vad skall då dessa förband kunna användas till, hur skall de organiseras, och varför skall de finnas?

1) En gång i tiden var Hemvärnet 125 000 soldater och kunde då enkelt tas i anspråk för att stödja samhället. Idag är de runt 17 000 hemvärnssoldater och har mer kvalificerade uppgifter. I en ytterligare försämrad omvärld skall de i första hand lösa sina huvuduppgifter med vapenmakt och har inte tid att stödja samhället. Vi behöver något som kan förstärka samhällets beredskap som det en gång fanns civilförsvarspersonal som kunde förstärka vid beredskapshöjning. Men de var aldrig organiserade i förband som kunde lösa uppgifter självständigt.

2) Klimatförändringen gör att höga vatten flöden, skogsbränder med mera blir vanligare och vanligare. Dessa förband skall kunna göra insatser i samband med såna händelser.

3) Ett exempel på en uppgift kan vara ”Rensa stränderna mellan Hjortens udde och Sunnanå från olja! Klart senast!”, ”Underställs Räddningstjänsten i Uppåkra för brandsläckning” och ”Underställs Räddningstjänsten i Norrköping för sanering efter terrorattentat mot kemindustri”.

4) En miljöbrigad kan organiseras som militära förband med stab, ledning, arbetande plutoner, underhållsdelar som försörjer förbandet med vad de kan behöva mat t ex som de även kan försörja andra med då i samband med insats.

5) Detta är en del av återtagande av ett Totalförsvar med ”Ett robust samhälle som kan möta alla hot!”.

Finansiering, ersättningar med mera

MSB måste få ett särskilt anslag för att organisera dessa förband bedömer jag. De behöver fordon materiel mm även om mycket kan leasas vid insats om man skriver avtal så måste en grund finnas för utbildning och förstahandsbehov. Vid insats har de samma ersättning som deltidsbrandmän, under utbildning motsvarande som i Förvarsmakten vid GMU och de årliga utbildningar som inom Hemvärnet 4 dagar i grund sedan stegrande pga befattning. En befattningspremie för varje år som motsvarar den som finns i hemvärnet.

Har vi råd?

Skulle snarare säga, har vi råd att vara utan dessa i en värld med ökande klimathot, i den oroliga omvärld lever i. Jag har kunskaper om hör man organiserar, utrustar, leder förband mm. Jag är beredd att utforma dessa förslag och även leda starten av en uppbyggnad.

Miljöbrigaden kan bli en folkrörelse som en gång Hemvärnet var då det bildades.

– John Olov Fridh,
Major och vice ordförande Green Cross Sweden
Major J-O Fridh 2

 Partners   >   Kontakt   >   Pressrelease
Webdesign: Tonia Moya & Ygor Geyer