Vänd Syriens kris till en möjlighet att befria världen från kemiska vapen

Syria-chemicalGeneve / Washington DC : Hotet om en upptrappad syrisk konflikt och det överhängande hotet om användandning av kemiska vapen kräver omedelbara och gemensamma internationella insatser. Både för att stoppa blodbadet och få kontroll över kemiska vapen både i Syrien och andra länder runt om i världen.

– Krisen i Syrien måste få ett slut och övergå till en möjlighet att få internationell kontroll över beståndet av kemiska vapen i Syrien och andra länder runt om i världen. säger Dr Alexander Likhotal, president Green Cross International.

Syriens anslutning till Konventionen om kemiska vapen och deras intentioner att göra sig av med sina kemiska vapen ger en sådan möjlighet. För att det ska lyckas måste denna insats frikopplas från inhemska och utländska intressen.

– Det är beklagligt att det har krävts hotet av en utländsk militär intervention för att uppmana Syrien att säga att de är villiga att anmäla sig till Konventionen om kemiska vapen. Men när det kommer till avveckling av kemiska vapen är det bättre sent än aldrig säger Dr Paul Walker, verkställande direktör för GCI: s Miljösäkerhets- och hållbarhetsprogram. Den syriska regeringen måste följa upp detta och inte bara ansluta sig till konventionen omedelbart. De måste också ta nästa viktiga steg inklusive att deklarera alla sina kemvapenlager och produktionsbyggnader samt tillåta inspektörerna full och säker tillgång till alla kemvapen-relaterade platser.

Green Cross anser att det praktiska samarbetet mellan USA och Ryssland som genomförs i Genève är mycket positivt. Det är något som behövs för att återupprätta det samförstånd som krävs för långsiktig internationell stabilitet. Green Cross uppmanar alla pater att leta efter en bredare kompromiss som kan stoppa det två år långa inbördeskriget, snarare än att söka någon ”geopolitiskt ideal” lösning.

– En dålig fred är bättre än ett bra krig. Den syriska konflikten har pågått för länge och kostat alldeles för många liv. En grundläggande orsak till detta har varit sönderfallet av det multilaterala systemet att få kontroll över krisen genom fredliga medel, säger Dr Likhotal. – Låt oss hoppas att fokuset som följt av Syriens kemiska vapen kan bli en katalysator för ett bredare upphörande av konflikten och en återgång till fred för det syriska folket.

Syrien är ett av endast sju länder som ännu inte anslutit sig till Konventionen om kemiska vapen. De andra är Angola, Egypten, Israel, Myanmar, Nordkorea och Sydsudan.

Dr Walker tillägger, – Syriens lidande och de urskillningslösa och inhumana konsekvenserna av kemiska vapen understryker bara behovet av att förpassa kemiska vapen till historiens soptipp. Länder som besitter sådana vapen, inklusive USA och Ryssland, och de som ännu inte har förbundit sig till konvention, inklusive Syriens regionala grannländer Israel och Egypten, behöver bara titta på de synliga ärren i Syrien för att förstå att deras relation till sådana vapen måste få ett slut.


Green Cross fördömer kemiska attacker i Syrien

Syria-chemicalRapporter om en storskalig dödlig attack med påstådda kemiska vapen utanför den syriska huvudstaden Damaskus har bekräftats på många håll. Det utbredda och urskillningslösa dödandet i det två-åriga inbördeskriget i Syrien måste fördömas av det internationella samfundet. Green Cross International har upprepade gånger kritiserat den påstådda användningen av kemiska vapen i konflikten, där den syriska regeringen och rebellstyrkorna anklagar varandra för att använda sådana vapen. Men den senaste rapporterade attacken den 21 augusti som är den 14:e rapporterade under de senaste åtta månaderna kan vara den mest destruktiva. Antalet flyktingar som lämnat Syrien beräknas vara fler än 2 miljoner, enligt FN. Dessutom är över 4 miljoner på flykt inom landet.

FN uttryckte sin bestörtning över rapporterna om den senaste påstådda användning av kemiska vapen. “Vi anser att det är nödvändigt att undersöka detta så snart som möjligt. Oavsett vad slutsatserna blir så utgör detta en allvarlig upptrappning med allvarliga humanitära konsekvenser”, sade biträdande generalsekreterare Jan Eliasson den 21 augusti. Han var lika djupt chockerad som FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon när han uttryckte sig om de påstådda attackerna.

Nyhetsrapporter som citerar syriska oppositionsgrupper uppskattar att över 1.000 syriska civila, däribland många barn, dödades eller skadades i den plötsliga attacken. Amatörfilmer som nu cirkulerar visar döda och skadade utan några synliga tecken på skador och sår.

Dr Paul Walker, som leder Green Cross Environmental Security and Sustainability programme, sade: “De synliga fysiska symptomen på offren för denna attack – andningssvårigheter, skummande från munnen, knappnålspupiller – visar tydligt på en kemiskattack med nervgas.”

Ironiskt nog kom denna attack samtidigt som ett FN-inspektionsteam på 20 experter, där ibland erfarna kemvapen inspektörer från Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) och folkhälsoexperter från Världshälsoorganisationen (WHO), hade påbörjat inspektioner vid platser för andra påstådda attacker med kemiska vapen i landet.

Green Cross efterlyser återigen att Syrien, ett av endast sju länder som för tillfället står utanför konventionen om kemiska vapen (CWC), skall ansluta sig till fördraget. Syrien ska då redogöra för hur mycket kemiska vapen de har och säkert förstöra dem under uppsikt av OPCW. GCI har också efterlyst de att övriga sex länder – Angola, Egypten, Israel, Myanmar, Nordkorea och Sydsudan – ska ansluta sig till fördraget och slutligen leda till en värld fri från kemiska vapen.