Green Cross Sweden

Välkommen till GCS – en del av Green Cross International!

 

Den 25 oktober 1994 grundades Green Cross Sweden (GCS) i Kristianstad av ekosofen och miljöjournalisten Jan Danielson tillsammans med fredskämpe och f.d. europaparlamentariker Maj-Britt Theorin. Fokus var att främja skapandet av en miljöbrigad, att använda civila och militära resurser för miljöskydd och beredskap inför miljökatastrofer. Projektet lever idag tillsammans med många spännande verksamheter i Sverige och internationellt.

Green Cross Sweden är en del av Green Cross International. Green Cross International grundades av Nobels fredspristagare Michail Gorbatjov 1993. Organisationen är politiskt och religiöst obunden och har sitt säte i Genève. Vår syfte är att främja miljösäkerhet genom samarbete med världens alla länder och mellan olika sektorer i samhället. Green Cross Sweden är en av 30 nationella organisationer. Kansliet finns på Kastellgatan 1 i Göteborg. Vi samarbetar genom ett brett kontaktnät och riktar sig till alla delar av samhälle däribland utbildningsväsendet, offentliga sektorn, företag och beslutsfattare. Vi är verksamma på många plan lokalt, nationellt och internationellt samt över organisationsgränser.

Green Cross Sweden arbetar genom holistiskt evenemang och projekt. Vi ämnar att inspirerar genom olika metoder som med musik och kultur. För att främja Etisk ekonomi och ledarskap anordnar vi seminarier och workshops. Vi vill visa att det går att driva framgångsrik affärsverksamhet utifrån en etisk vision som tydliggör att miljöskydd, mänskliga rättigheter, social och ekonomisk rättvisa. Vi arbetar med Earth Charter deklarationen som är en vägledning med syfte att främja en rättvis, demokratisk, fredlig och hållbar värld. GCS är informationscenter för Earth Charter i Sverige. Vårt fredsprojekt i Kenya började 2005 med fredspristagaren Professor Wangari Maathai och i samarbete med Green Belt Movement. I dagens fredsarbete finns även vattenprojekt, Smart Water for Green Schools, Earth Charter verksamhet, fredsmaraton och planteringen av fredsträd. Vi arbetar för att öka kunskap kring klimatmedvetande och sprida information om globala miljöförändringar genom att öka engagemang inom alla samhällssektorer. Vi planterar träd i Tibet i samarbete med Svensk-Tibetanska Skol- och Kulturföreningen. Green Cross Sweden Youth är en ungdomsförgrening med syfte att engagera fler unga människor för att väcka freds- och miljömedvetande genom spännande evenemang.

Hållbar utveckling, fred och säkerhet går hand i hand. Vi samarbetar över organisationsgränser för att främja ett holistiskt perspektiv på resursfördelning, konfliktlösning och fred. Vi arbetar genom ett helhetsperspektiv på olika plan för att främja ett globalt paradigmskifte gällande värderingar och etik.
Välkommen till Green Cross!

Tonia Moya,
Executive Director GCS