HISTORIK

Historien om Green Cross

Vid Berlinmurens fall år 1990 hölls Global Forum on Environment and Development for the Survival of Humanity i Moskva som anordnades av The Global Forum of Spiritual and Parliamentary Leaders och Akio Matusumura. Bland deltagarna fanns Michail Gorbatjov, Al Gore, Gro Harlem Bruntland, Carl Sagan, Lester Brown, Oren Lyons och Tonia Moya. På Global Forum fanns representanter från världens ursprungsbefolkningar, ideella organisationer samt religiösa ledare och amerikanska och ryska vetenskapsmän. Det var då president Michail Gorbatjov, i ett tal i Kreml, förde fram förslag som få av världens ledare nämnt i början av 90-talet. Han föreslog att det internationella samfundet skulle stödja FN:s första konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro, 1992. Gorbatjov föreslog ett totalt förbud mot alla kärnvapen i världen. I talet framförde han även idén om att skapa Green Cross; en organisation som skulle kunna förhindra miljökatastrofer orsakade av människan och främja internationellt miljösamarbete över nationsgränser. Organisationen skulle vara för miljön vad Röda Korset var för människan. President Gorbatjov fick stående ovationer för de två sista förslagen.

Michail Gorbatjov insåg tidigt att konsekvenserna av den globala miljökrisen hotade mänsklighetens överlevnad. Han tilldelades Nobels fredspris 1990 för sina insatser i arbetet för att få ett slut på det kalla kriget.

Initiativet till att skapa Green Cross togs 1992 i samband med FN:s miljökonferens då Michael Gorbatjov blev tillfrågad av riksdagsledamöter från hela världen om att leda organisationen. Green Cross International konstituerades 1993 i Kyoto, Japan. Organisationen är idag verksam i 30 länder med högkvarteret i Genève. Antalet nationella organisationer växer och verksamheten definieras inom området miljösäkerhet. Organisationen är politiskt och religiöst obunden och verkar gränsöverskridande för att förena freds-, säkerhets- och miljöfrågor. Som icke-statlig organisation arbetar Green Cross International för att främja ett globalt samarbete och samverkan mellan samhällssektorer.


Green Cross i Sverige

Green Cross har sina rötter i Sverige med eldssjälar som redan under 90-talet kämpade för en förändrad syn på säkerhet, det som idag kallas för miljösäkerhet. Det var den bortgångna miljöjournalisten Jan Danielson (programledare för SVT:s Mitt i Naturen) och f.d. EU-parlamentarikern Maj-Britt Theorin som grundade Gröna Korset Sverige 1994 i Kristianstad.


Andra engagerade personer som bidragit till organisationens uppbyggnad är: Marilyn Barden, Annika Blom, Marika Bernadt, Wildfrid De Flon, Maud Frölich, Lars Larsson, Ulla Liljebjörn, Anita MacLennan, Staffan Michelson, Tonia Moya, Anna Thorén Persson, Stuart Pledger, Rolf Sjöblom, Ellinor Sjöström, Jakob Ström och Ninna Widstrand. Från början var Gröna Korset Sveriges huvudfråga att främja skapandet av en Miljöbrigad; användningen av civila och militära resurser för miljöskydd och i beredskap inför miljökatastrofer.

Inom EU och FN genomförde Maj-Britt Theorin studier om en förändrad syn på säkerhetspolitiska frågor. Redan 1991 ledde Maj-Britt Theorin FN-studien 45/58 Charting Potential Uses of Resources Allocated to Military Activities for Civilian Endeavours to Protect the Environment“. Resolutionen lades fram i EU och Riksdagen. En av studierna innebar skapandet av ett internationellt miljövärn och handlade om hur militära resurser kan användas för miljöändamål, bl.a. BETÄNKANDE om miljö, säkerhet och utrikespolitik; Utskottet för utrikes-, säkerhets- och försvarsfrågor. Lobbyarbetet för att främja en miljöbrigad fortsätter inom Green Cross. Arbetsgruppen leds av major John-Olov Fridh. Att förena säkerhets- och miljöpolitiska frågor är ett steg mot en hållbar värld. Idag finns ett akut behov av samordning mellan världens länder för att förbättra beredskapen vid miljökatastrofer och för att bevara den globala miljön. Green Cross som organisation har sedan starten varit före sin tid. Frågorna som till en början kunde anses som radikala är nu mer aktuella än någonsin. År 2006 ändrade den svenska styrelsen organisationens namn till Green Cross Sweden för att belysa organisationens internationella tillhörighet. Idag har den svenska organisationen vuxit och är verksam inom alla Green Cross Internationals program. Ordförande för Green Cross Sweden är Tonia Moya. Läs mer om Green Cross Sweden. Läs mer…