Kärnkraft och den pågående katastrofen i Fukushima Daiichi

kim_hultgren_350x350Nu är det verkligen dags för svenska politiker att avveckla kärnkraften i Sverige!
Det senaste exemplet till varför kärnkraftindustrin borde avvecklas är Fukushima Daiichi. Snart 3 år har gått sedan det hände. Det har fått otaliga forskare och experter att varna för de nästan ofattbara konsekvenser detta kan få för hela jordens ekosystem och alla arters (samt människoartens) överlevnad.
Vi har bara börjat se vad som händer med djurlivet i Stilla havet, vilket i sin tur kommer att sprida sig vidare till de andra haven och sedan till sist även upp på land över hela världen. Allt hänger ihop och ingen kommer komma undan detta osynliga och tysta gift.

Det ska enligt en tysk studie ta 6 år tills hela Stilla havet är radioaktivt. Hur lång tid tar det då innan alla hav är radioaktiva? 15 år? 30 år? Det är nog ingen som vet men radioaktivt kommer det att bli. Tillståndet för Fukushima Daiichi har hela tiden blivit värre och utsläppen i havet har bara ökat. Det har inte funnits någon kontroll över situationen sedan olyckan inträffade och har ni hört något annat så har ni blivit lurade. Det finns dokument som bekräftar detta redan från början.

I ett av dokumenten står det hela kortfattat “Med avseende på de nukleära händelserna i Japan. Vi behöver arbeta tillsammans med detta och ha mycket starka samordnade budskap. Det finns en risk här att denna händelse skulle kunna påverka den globala industrin. Vi måste se till att anti-kärnkraftsförespråkarna inte vinner mark på detta. Vi måste ockupera territoriet och hålla det. Vi måste verkligen visa säkerheten i det kärntekniska. Vi måste upphäva alla berättelser som försöker jämföra detta med Tjernobyl – med hjälp av fakta för att misskreditera”. Det här skrevs strax efter att olyckan inträffat av en person inom det engelska näringsdepartementet.

Nu har Japan precis godkänt en lag som kallas Secrecy Act. Lagen innebär i princip att all information som regeringen inte vill ska komma ut har rätt att förhindras. Japans regering är kärnkraftsförespråkare. Som tur är så har vi en hel del hjältar där ute som har kämpat och kämpar för att få ut sanningen om vad som händer vid Fukushima. Tack vare dem så är mycket av sanningen ute. Det värsta scenariot har ännu inte hänt. Reaktorbyggnaderna kan rasa och misstag kan ske. En känslig punkt är när de plockar bort bränslet från reaktor 4a (som pågår just nu). Om det skulle ske ett enda misstag och bränslestavarna skadas på något sätt så de får kontakt med syre skulle det utlösa en fission, som i sin tur gör att det blir för radioaktivt att vara i området och kunna kontrollera området. Ytterligare finns det då en risk för att alla reaktorer (och alla poler där det finns enorma mängder förbrukat bränsle) kan frigöras i en öppen radioaktiv eld, som i sin tur frigörs upp i atmosfären och sedan transporteras runt hela jorden med jetströmmar.

Detta skulle vara många gånger värre än Tjernobyl, för Fukushima Daiichi är en av världens största platser för brukat kärnbränsle. Vad skulle hända med livet på jorden då? Jag ser också en väldig massa andra kärnkraftverk runt om i världen och frågan är – kommer vi att kunna kontrollera dessa efter en sådan olycka? Det som pågår just nu är som ett stort vetenskapligt experiment på både djurliv och människor. Regeringen i Japan begår hela tiden ett ofattbart brott mot mänskligheten och jorden.

Jag anser att det också är ett brott att vara passiv i denna fråga, och det gäller hela världen. Jag anser att alla kärnkraft borde stängas ner snarast och att allt borde säkras så gott som möjlig. Jag anser att alla regeringar runt om i världen borde frambringa sina främsta resurser i form av experter och forskare för att säkra situationen så gott det går i Fukushima, innan det är för sent. Jag tänker inte vara tyst! Hur skulle jag någonsin kunna leva med det när våra barn och barnbarn ställer frågan till oss ”Varför gjorde ni inte allt ni kunde för att stoppa det här?”
kim_hultgren_350x350