Lite lagom med vatten för framtidens skull

Love_Johansson_194x194Regnet faller utanför fönstret. Jag hör det tydligt genom glasrutorna i det gamla huset där jag sitter och skriver. Dropparna som studsar mot ekarnas löv, forsandet genom stuprännorna och trummandet mot vattenpölarna som bildats längre bort på vägen.

Vatten är näst efter luft att andas det kanske mest grundläggande för vår överlevnad. Utan vatten dör vi efter några dagar, utan vatten kan vi inte odla, utan vatten finns ingen möjlighet till liv. Här i Sverige är vatten en resurs många av oss tar för givet. Slår vi på kranen förväntar vi oss att det rinner och vi reflekterar sällan över det. Tyvärr är tillgången ojämnt fördelad över jorden. I vissa delar av världen finns det överflöd och på andra håll är det en bristvara där en stor del av dagen kan gå åt till att samla in och hushålla.

Årets sommar har illustrerat problemet rätt tydligt. Den största skogsbranden i Sveriges moderna tid har drabbat Västmanland varpå Halland några veckor senare dränkts i mängder av regn med översvämningar som följd. Sommaren har visat hur avgörande tillgången till vatten är för hur ett samhälle fungerar. Sverige är ett rikt land och kan hjälpa de som drabbats men vi har ändå bitvis haft stora problem att tackla den ojämna fördelningen.

Klimatförändringarna riskerar att göra saken än värre över hela världen. Odlingar i anslutning till Mekongfloden i Vietnam riskerar att förstöras när havets salta vatten tränger in i floden medan medelhavsländerna riskerar kraftig torka med minskade skördar som följd.

Sverige borde här gå före och visa att vi står för en politik som tar klimatförändringarna på allvar. Något som det svenska folket i flera undersökningar visat att de stödjer. Vi som brukar bli förknippade med ”landet lagom” borde ta och stå upp för det. För i det här fallet är det inte så dumt att verka för ett klimat som ger oss lite lagom med vatten åt alla istället för mängder åt vissa och inget åt andra.

Efter regn kommer sol