Människoproblem

I Miljöaktuellt kan du läsa om Johan Rockström som i dagarna, för andra gången i rad, blev utsedd till Sveriges miljömäktigaste person. I en intervju i tidningen menar Rockström att vi inte har några miljöproblem utan vi har samhällsproblem som uppstått eftersom vi förvaltar miljön på ett dåligt sätt. Jag håller med Rockström. Vi har inga miljöproblem. Vi har människoproblem. Rockström menar också att miljöfrågorna hamnat i medieskugga. För även om vi sett hur klimatet förändrats och dramatiska konsekvenser av denna utveckling under de senaste åren har det varit märkbart tyst i medierna. Och jag ställer mig frågan – varför tar inte medierna sitt ansvar?

Från början var mediernas uppdrag att belysa och föra fram olika perspektiv på samhället och vår omgivning. De hade ett demokratiskt ansvar och många journalister anser sig fortfarande ha det. Men om våra människoproblem skrivs mycket lite.

Idag handlar det främst om pengar. De stora mediebolagen vill publicera sånt som så många som möjligt önskar läsa för att de ska kunna maximera sin vinst. Här kan det vara svårt för journalister att få miljönyheter att passa in. Vetenskapliga rapporter om mänsklig påverkan på miljön innehåller exempelvis ofta resultat som kan vara komplicerade och svåra för alla att förstå. Dessutom är miljöns utveckling inte tillräckligt dramatisk; när en tidning väl skrivit en gång om hur klimatförändringarna kommer innebära slutet för mänskligheten är det svårt att toppa den rubriken. På så sätt dödas dramatiken och det blir svårt att fånga människors intresse. Detta leder till att journalister inte frekvent skriver om miljöfrågor, även om de vill. Vi måste ju också förstå att det är extremt hög konkurrens för journalister som måste tillfredsställa chefer och ledning om de vill behålla sina jobb.

Att mediebolagen är vinstdrivande leder också till att journalister jobbar under tuff tidspress och med lite resurser. Det blir som en slags ond spiral som inte direkt förbättrar medierapporteringen, snarare tvärtom. Medierna har stor makt i samhället och därför hoppas jag på en förändring. De behöver byta fokus, ta sitt demokratiska ansvar och hjälpa till att råda bot på våra människoproblem.