Love Johansson

Love_Johansson_194x194Jag heter Love Johansson och är 26 år från Hanaskog i nordöstra Skåne och är i år Jan Danielssons stipendiat. Jag har sedan 2010 studerat vid Malmö högskola med huvudämnet miljövetenskap. Studiernas tvär- vetenskapliga inriktning på hur människan och samhället påverkar miljön. Nu ser jag framemot att blogga för Green Cross Sweden Youth.