När Samerna reser sig!

kim_hultgren_350x3502013 har varit ett väldigt händelserikt år, och än är det inte slut. Länge har elden pyrt på olika ställen runt om i landet. Förra sommaren hände något, något som förändrade den pyrande elden. Folk kom samman i skogen på en ö i den stora sjön på Sveriges östkust. Ojnareskogen kommer ses som startskottet i Sverige i kampen för fast mark och rent vatten. Det här året har kampen med stor kraft även vandrat upp till norra Sverige, till en mycket speciell plats som heter Gállok (Kallak).

Gállok ligger i Jokkmokks kommun, strax intill världsarvet Laponia. Området förbinder Jåhkågasska samebys nordvästra delar med de sydöstra och är en viktig del av rennäringen. Här i det natursköna Gállok har det brittiska företaget Beowulf mining fått tillstånd att borra och provspränga för att leta efter järnmalm. Visar det sig att det är lönsamt att starta gruvdrift kommer det att bli ett dagbrott på 500 hektar med ett djup på 350 m.

Brottet kommer ligga 2 km från ett högkonsekvensbedömt vattenkraftsverk, vilket skulle kunna innebära förödelse för hela Luleå älvdal om dammen skulle brista. Som om inte detta vore nog så finns det vid alla gruvor slamdammar som innehåller tungmetaller och andra gifter. Det finns en stor risk för att dessa slamdammar skulle läcka och de behöver dessutom underhållas under flera hundra år efter att gruvan har stängt. Om det skulle bli ett dagbrott i Gállok riskerar detta alltså att förgifta dricksvattnet för alla vattentag nedströms dagbrottet, däribland Luleå kommun. Blir det ett dagbrott i Gállok kommer dessutom Jåhkågasska sameby inte längre kunna ha rendrift i området och kommer därför att upphöra att existera. Byn Björkholmen, som ligger precis bredvid det tänkta dagbrottet, kommer att försvinna.

same_500x333
Fotograf: Per-Eric Kuoljok

Även på andra ställen hotas natur och kultur av den rovdrift som Sveriges minerallag tillåter. I Rönnbäck utanför Tärnaby hotas Umeå älvdal och rendriften i området av jakten på nickel. I Norra Kärr utanför Gränna vill man leta efter sällsynta jordartsmetaller, vilket kan komma att förgifta hela Vättern och jordbruket däromkring. På Gotland har man börjat borra efter olja. På Öland vill man istället ta upp fossilgas med metoder som kan vara förödande för jordbruket och turism. På Adams Dahlbergs mark där det har bedrivits ekojordbruk i flera generationer vill ett företag provspränga för att se om det är lönsamt att öppna en gruva. Vad Adam Dahlberg vill bryr sig ingen om.

Med dessa vindar har glöden tänt till och en stor eld har börjat rasa. Riksmedia har börjat se denna eld och detta gör att ännu fler får upp ögonen för förstörelsen som pågår av våra barns framtid. Samerna och aktivister från olika delar av landet har tillsammans skapat en kraft som nu känns genom hela landet och sprider ringar runt om i hela världen.
Sametinget kräver nu att all gruvprospektering och nya undersökningstillstånd i Sápmi upphör omedelbart. Det här ställer saker och ting på sin spets och kommer att kunna förändra lagstiftningen på många olika plan. Vi kanske får se en förändring i minerallagen, miljölagstiftningen, Europas urbefolknings (Samernas) rätt till sitt eget land som de levt på under flera tusen år och synen på vad hållbarhet innebär.

Men framförallt kanske det här är något som kommer stå i historieböckerna, som något som förändrade förutsättningarna för allas vår framtida överlevnad.