PARTNERS

The Art of Living

The Art of Living: A Practical Guide to Being Alive är en ideell organisation som stödjer Green Cross och medverkar i deras vägledning om att leva livet.


Earth Charter
Earth Charter Initiativet är ett globalt nätverk. Green Cross International med dess nationella organisationer arbetar globalt för att främja Earth Charter deklarationen. Green Cross Sweden (GCS) är informationscentret för Earth Charter i Sverige.


Elmopedturnén
Elmopedturnén är en klimatshow om frågorna kring hur vi ska minska koldioxidhalten till en hållbar nivå. Showen leds av meteorologen Pär Holmgren och artisten Staffan Lindberg.


Folke Bernadotteakademin
Folke Bernadotteakademin en myndighet för internationella fredsinsatser under Utrikesdepartementet och bedriver utbildning, samträning och övningsverksamhet för att utveckla Sveriges samlade förmågor inom fredsinsatser. FBA bidrar med stöd till civilsamhället genom Fredsmiljonen.


Green Belt Movement
Green Belt Movement grundades av Nobels fredspristagare Wangari Maathai är en ideell gräsrotsorganisation i Kenya med fokus på miljövård, trädplantering, miljö- och civilutbildning, opinionsutbildning och att starka kvinnorna i samhället. GCS samarbetar med GBM genom freds- och vattenprojekt.


Global Kunskap
Global Kunskap är en ideell organisation med sitt säte i Torsby. Målsättningen är att genom film och bilder, nå ut till en hel värld med kunskaper om de globala sambanden och den globala utvecklingen. GCS samarbetar med Klimatfilmfestivalen. Eldsjälar bakom Global Kunskap är Bengt Jonson, Stefan Degerlund och Per-Eric Sköld.


International Union for Conservation of Nature
IUCN är en av världens största och viktigaste konserveringsnätverk som samlar 83 länder, 110 statliga myndigheter, mer än 800 icke-statliga organisationer och ca 10 000 forskare och experter från 181 länder.


Lunds Universitet
IIIEE är en internationell och tvärvetenskaplig institution vid Lunds universitet med den övergripande ambitionen att främja och tillämpa kunskaper i politik och strategi för hållbara lösningar.


Pureology
Pureology har ingått ett globalt samarbete med Green Cross International och stödjer GCS vattenprojekt Smart Water i Kenya. De uppmuntrar deras färgspecialister, skönhetssalonger och konsumenter att stödja initiativet till vattenbesparing och att bli medlemmar.


Reklamytor
Reklamytor arbetar med marknadsföringsstrategier, eventmarketing, varumärkesbyggande samt identitetsprofilering. De stödjer GCS verksamhet genom marknadsförening.


Sebra Film
Sebra films har 40 års erfarenhet av att filma runt om i världen och är kända för deras film- och tv-serier om Thor Heyerdahls upptäcktsfärder. Sebra Film som har skapat organisationen Global Kunskap och samarbetar med GCS har producerat tv-serien The Green Planet. är ett privatägt och oberoende svenskt film-och tv-bolag och leds av Bengt Jonson och Åke Karlsson.


Svensk- Tibetanska Skol- och Kulturföreningen
Green Cross planterar träd i Tibet genom ett samarbete med Svensk- Tibetanska Skol- och Kulturföreningen som är en politiskt och religiöst obunden förening och har byggt 108 skolor i Tibet.


Svenska FN-förbundet
Svenska FN-förbundet har ett 90-tal anslutna riksorganisationer som medlemmar och GCS är en av dem. Utgångspunkten är FN-stadgan och Millenniedeklarationen. Deras temaområden är: fred, säkerhet och nedrustning, utveckling och fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter och demokrati, miljö och hållbar utveckling. GCS har även ett nära samarbete med Åre FN-förening.


The Three Summits Expedition
Green Cross har inlett samarbetet med äventyraren Anders Stävhag i The Three Summit Expedition till Nordpolen, Mount Everest och Sydpolen för att uppmärksamma både vattenbrist och klimatförändringar på polerna och Himalaya.


World Water Council
World Water Council grundades 1996 med syfte att hjälpa det internationella samfundet belysa världens vattenfrågor. Deras uppdrag är att främja medvetenhet, bygga politiskt engagemang och utlösa åtgärder i kritiska vattenfrågor på alla nivåer. Green Cross stödjer WWC.


World Wide Fund for Nature
World Wide Fund for Nature är en Internationell icke-statlig organisation som arbetar med forskning, bevarandet av, och återställandet av den naturliga miljön. Organisationen finns i mer än 90 länder och stödjer miljöprojekt runt om i världen. Green Cross samarbetar med WWF för att främja FNs vattendragskonvention.


Water Treaty
FN har slagit fast att tillgång till rent vatten och sanitär utrustning är grundläggande mänskliga rättigheter, i Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, dels konventionen om barnets rättigheter samt den afrikanska stadgan om barns rättigheter. Genèvekonventionen garanterar att skydda denna rättighet även under väpnad konflikt.