Earth Dialogues 2013

I samband med Green Cross 20 års-jubileum hölls för sjunde gången konferensen Earth Dialogues i Förenta Nationerna i Genève. Den 3 september 2013 samlades före detta statsöverhuvuden, forskare, politiker och representanter från näringslivet och civilsamhället för att hitta lösningar på de mest allvarliga och globalt sammanlänkade utmaningarna inom säkerhet, fattigdom och miljöförstöring.

Earth Dialogues är en mötesplats för alla som sträcker sig över nationer och organisationer. Dialog, ömsesidig förståelse och samarbete är nyckeln till en hållbar framtid. Årets tema Pathways into the Future-Triggers of Change – är högaktuellt i en tid av ett bristande transnationellt samarbete, stora skillnader mellan rika och fattiga och eskalerande miljöförstöring. Resultatet av Earth Dialogues blev deklarationen Geneva Declaration on Action for a Peaceful and Sustainable World.

Deklarationen uttrycker: ”Att fortsätta på det nuvarande business-as-usual sättet med konsumentdriven resurs och energiintensiv tillväxt kommer väldigt troligt leda till katastrof. De nuvarande ohållbara mönstren av konsumtion och produktion måste ändras. Vi måste utveckla och implementera ansvarsfulla strategier för tillväxt och utveckling.”

Den nämner även särskilt krisen i Mellanöstern: ”Ramverket för multilateralt samarbete måste stärkas för att kunna få samordnade åtgärder i mötet med gemensamma hot. För att stärka det globala partnerskapet för utveckling och för att förhindra hot mot freden som nu i Syrien.”

Ladda ner här: Geneva Declaration on Action for a Peaceful and Sustainable World

Earth Dialogues organiserades av Green Cross International tillsamman med FN i Geneva som värd. Bland deltagarna fanns Michail Gorbatjov, grundaren av Green Cross International, Seychellernas f.d. president Sir Robert Mancham, Kirgizstans f.d. president Roza Otunbayeva och Nederländernas f.d. premiärminister Ruud Lubbers. Från Sverige deltog Jakob von Uexküll från Right Livelihood Awards och Anders Wijkman, klimatdebattör och f.d. EU-parlamentariker. Ledande ekonomer, miljövetare, utvecklingsexperter och affärsmän talade under konferensen. Inklusive Ernst Ulrich von Weizsäcker, Julia Marton-Lefévre, Martin Lees, Dimitri Zenghelis, William Becker och Brice Lalonde.
 


 

Green Star Awards 2013

Sedan 1993 har Green Cross International arbetat med utmaningarna inom säkerhet, fattigdom och miljöförstöring. Vårt uppdrag är att säkra en hållbar och säker framtid för alla, genom dialog, medling och samarbete. Nu, år 2013, närmar vi oss ett vägskäl. Varningssignalerna duggar tätt med extremt väder, brist på rent vatten och utbredd fattigdom.

Varje år delar Green Cross ut priset Green Star Awards till individer som har utfört stordåd i arbetet med att förebygga, bygga bredskap för och arbetet med miljökatastrofer världen över. FN-högkvarteret för Coordination of Humanitarian Affairs, Green Cross International och FN:s Environment Programme organiserar eventet. I år äger prisutdelningen rum i Genève den 2 september, i samband med firandet av Green Cross 20-årsjubileum.

Läs mer här: http://www.gcint.org/green-star-awards

Hur kan klimatförändringen kontrolleras och hur kan kan en hållbar utveckling säkras i frånvaron av ett starkt globalt samarbete där alla beslutsfattare är delaktiga?

Konferensen syftar till att ge exempel på hur det internationella samarbetet kan och måste förändras för att möta de utmaningar som vi står inför.