Wangari Maathai hedrades för sina livsgärningar

Green Cross Swedens ordförande Tonia Moya närvarade den 27 mars 2013 i Kew Royal Botanic Gardens i London, vid en hyllningsceremoni till Nobels fredspristagare och grundare av the Green Belt Movement, professor Wangari Maathai. Huvudtalare var HKH Prins Charles och Mary Robinson, Irlands första kvinnliga president.

Professor Wangari Maathais stora bidrag till världen och motiveringen till att hon fick Nobels fredspris var att hon demonstrerade i praktiken hur fred, säkerhet och hållbar utveckling hänger samman. En av hennes stora målsättningar var att stärka kvinnor och ge dem en mer aktiv och rättvis roll i samhället. Hon ville framförallt ge människor på gräsrotsnivå möjligheten att själva kunna leda sina egna processer för att skapa fred och en hållbar utveckling. Som Wangari Maathai själv utryckte det – När vi planterar träd, planterar vi hopp och fred. Prins Charles inledde trädplanteringsceremonin för att hedra professor Wangari Maathais liv och gärning. Jakob von Uexkull, grundaren av Right Livelihood-priset och Tonia Moya,
GCS ordförande var också med och tog varsitt spadtag.

Mary Robinson, Irlands första kvinnliga president, talade på evenemanget. – Hon gjorde ett djupt intryck på mig. Jag närmade mig klimatfrågan inte som en vetenskapsman eller som en miljöaktivist, utan från perspektiven mänskliga rättigheter och rättvisa. Jag insåg att extrema väderförhållanden redan nu underminerar fattiga människors livsvillkor
och har en negativ påverkan på tillgången till mat, rent vatten och hälsa. Jag drog slutsatsen att detta utgjorde ett av de största hoten mot mänskliga rättigheter och att denna oerhörda orättvisa behövde lyftas fram genom perspektivet klimaträttvisa. För mig måste ett förhållningssätt till klimaträttvisa vara grundat på en värderingsstyrd och en folkligt förankrad strategi, som belyser de orättvisa klimatförändringarna, men som samtidigt erbjuder praktiska lösningar, vilket Wangari gjorde.

Green Belt Movement grundades 1977 i Kenya av Wangari Maathai och har samarbetat med Green Cross Sweden sedan 2005 i freds-, säkerhets- och försoningsprojekt i Rift Valley, Kenya, som stöds av Folke Bernadotteakademin, myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. GBM och GCS samarbetar i dag i samma region i freds- och försoningsprojekt och i vattenprojektet Smart Water for Green School, där även Earth Charter ingår. Sedan grundandet av the Green Belt Movement har mer än 51 miljoner träd planterats världen över.