Maj-Britt Theorin får Martin Luther King-priset 2013

Fredskämpen Maj-Britt Theorin, grundare av Gröna Korset Sverige och f.d. europaparlamentariker har utsetts till mottagare av Ickevåldspriset i Martin Luther Kings anda 2013 med motiveringen:

”För sin till synes outsinliga energi och smittande entusiasm i sitt livslånga engagemang för fred. Maj Britt Theorin förkroppsligar, som få andra, vad Mar- tin Luther King en gång sagt: ’Vi måste bruka vårt förstånd till att lika rigoröst planera för fred, som vi har gjort det för krig’. Övertygelsen om att världen kan förändras, och att ingenting är mer omöjligt än man gör det, har legat till grund för hennes mångåriga arbete som riksdagsledamot och europaparlamentariker, med fokus främst på freds- och nedrustningsfrågor, men också för hennes många år som gräsrotsaktivist i olika ideella freds- och kvinnorörelser”


Ur Maj-Britt Theorins tal den 21 januarim 2013 i Norrmalmskyrkan, Stockholm:

”I have a dream! Jag har en dröm. Med de orden formulerade Martin Luther King i sitt berömda tal 28 augusti, 1963 inför mer än 200 tusen människor i Washington deras längtan och dröm om att människors rättigheter också skulle omfatta den svarta befolkningen i USA.

Om drömmar vill jag tala.

Om drömmar om en kärnvapenfri värld.

Om drömmar om en bättre värld, en värld där människors rättigheter också skall omfatta kvinnor och flickor.

Om drömmar där kvinnors erfarenheter är lika mycket värda som mäns för att förhindra våld, medla och förhandla fram fred.

Om drömmar där vi säger nej till våldet och löser konflikter i stället för att utkämpa dem.

Om drömmar där solidariteten är en ledstjärna mellan nationer men också mellan människor i vårt eget land.

Om drömmar om en värld där barn av alla färger och nationaliteter skall känna sig trygga och lyckliga.

För drömmar behövs för att förändra världen. För att kunna formulera politik och forma arbetsmetoder för att kunna nå drömmarna. Inte som något ouppnåeligt utan som något verkligt, något realistiskt. För att steg för steg förändra världen till en bättre plats för våra barn och barnbarn.

Det finns alternativ. Krig och konflikter planeras, förbereds och beslutas av människor. Krig och konflikter kan också stoppas av människor. Av kvinnor och män.”

– Maj-Britt Theorin