old text pureology and acqualife

Pureology
Redan från starten i USA år 2001 har Pureology’s motto varit att begränsa vår inverkan på miljön. Pureology arbetar ständigt med att se över hur vi kan förbättra hårvårdsförpackningar och formuleringar, göra vattenbesparingar i tillverkningsprocessen av produkterna och på andra sätt bidra till att främja en hållbar framtid.

I april 2009 startades ett exklusivt samarbete mellan Pureology och Green Cross International, världens tredje största icke-parlamentariska och icke vinstdrivande välgörenhetsorganisation inom miljöområdet. Grunden för samarbetet med Green Cross International är att Pureology vill bidra till att främja en hållbar framtid inom sin bransch. Samarbetet fokuserar på vattenbesparing eftersom världen står inför en allvarlig och tilltagande brist på vatten. Ca 1 miljard människor har inte tillgång till drickbart vatten. Bristen på vatten betyder att ungefär en sjättedel av jordens befolkning riskerar att drabbas av livshotande sjukdomar.

För att bistå oss i vår strävan, har Green Cross och Pureology lanserat en webbsida som handlar om hållbarhet. Den innehåller värdefull information och vår egen vägkarta till hållbart handlande. De viktigaste initiativen inom ramen för samarbetet innefattar:

– Värva medlemmar till Green Cross. Pureology vill att både deras salonger och konsumenter ska bli medlemmar och ta del av deras ambitioner och hjälpa till att bidra till en hållbar framtid
– Skapa medvetenhet kring hållbarhet genom information på www.pureology.se


Armani stödjer Smart Water for Green Schools
”Acqua for Life Challenge” är ett samarbete mellan Green Cross International och Giorgio Armani som har samlat in över 43 miljoner liter vatten till stöd för Green Cross Internationals ”Smart Vatten for Green Schools” projekt i Ghana. Under våren 2011 har varje såld flaska Acqua di Gio genererat 100 liter dricksvatten. Resultatet överträffade målet att öka 40 miljoner liter dricksvatten för samhällen i Ghana. Det goda resultatet har lett till att projektet ska utökas till 16 samhällen. Acqua for Life Challenge 2011 stödjer redan 10 samhällen, alla belägna i östra delen av Ghana. De sex andra kommuner som kommer att få hjälp finns i Voltaregionen.