SMART WATER FOR GREEN SCHOOLS

Varje dag dör ca 4000 barn av vattenburna sjukdomar. Idag saknar 884 miljoner människor tillgång till rent dricksvatten, 2,6 miljarder människor lever utan grundläggande sanitet och som ett resultat dör ett barn var 20 sekund. Det är 1,5 miljoner dödsfall varje år som hade kunnat undvikas. Rent vatten och sanitet är en grundläggande mänsklig rättighet.

Green Cross International har startat vattenprojektet Smart Water for Green Schools. Syftet är att genom praktiska lösningar förbättra tillgången till rent vatten och förbättra sanitet och hälsa. Detta görs genom byggandet av vattenskördssystem och latriner. Smart Water projektet erbjuder utbildningar om hygien, sanitet och miljökunskap samt genomförs vid skolor i gränsöverskridande avrinningsområden eller konfliktområden. Projektet startades 2010 i Argentina, Bolivia, Kina, Ghana, Elfenbenskusten, Kenya, Mexiko och Ukraina. Metoder för insamling av regnvatten har visat sig framgångsrika över hela världen.

Smart Water for Green Schools i Kenya
I Kenya och resten av världen är vattenbrist ett resultat av klimatförändringar, miljöförstöring och fattigdom. Tillgång till rent dricksvatten och förbättrade sanitära förhållanden är fortfarande en av världens största utmaningar.

Green Cross är verksamt i Smart Water for Green Schools-projekt i Rift Valley, Kenya på Mau Summit Primary – Secondary School och Kamara Primary School. Green Cross har även ett samarbete med Green Belt Movement i ett fredsprojekt i Rift Valley, ett område som drabbats av etniska och politiska oroligheter. Vattenprojekten hjälper till att stärka stabiliteten och främjar samexistensen mellan de närliggande samhällena genom miljöskydd och en förbättrad folkhälsa.


På Mau Summit-skolan är det främst barn från folkgruppen Kikuyu och på Kamaraskolan kommer barnen från Kalejinfolket. Det byggdes latriner för flickor och pojkar på båda skolorna. Latrinerna har upprustats och vattentankar står utplacerade för att fånga upp regnvatten som används till handrengöring. Vattentankarna har gett 2058 pojkar, flickor och lärare tillgång till rent vatten. Barnen fick även undervisning i hälsa och hygien. Miljöundervisning med Earth Charter-deklarationen var också en del av projektet.

På båda skolor finns etablerade Peace Building Councils. Barnen har planterat fredsträd och gjort i ordning skolträdgårdar, Food Security Gardens, där grönsakerna används för att försörja skolköket. Flera barn har även anlagt odlingslotter vid sina hem. Projektet finansierades genom Green Cross Sweden i samarbete med Green Cross Danmark tillsammans med Pureology Sweden och Pureology Denmark. Det lokalsamhället, fredsråden och skolstyrelserna bidrog till arbetet. GCS projektledare: Tonia Moya; GBM projektledare: Teresa Maina.


Smart Water-projektet bygger på hållbara regnvattensystem och lokala ingenjörer utbildas för att underhålla systemen. Vattensystemen är installerade på skolbyggnader, där regnvatten fångas och leds till samlingstankar. Regnvatten är bra komplement till andra vattenkällor. Systemen fungerar också som buffert för nödsituationer och kan bidra till att minska erosion och översvämningar. Skolbarn och lokalbefolkningen har möjlighet att undersöka vattenkvalitén och därmed skapa ett lokalt intresse.

Eftersom vattenprojekten är anknutna till fredsprojektet för de samman ledare i regionen såsom representanter från lokala fredsråd, utbildningsministeriet samt miljöansvariga inom ministeriet för hälsovård. Genom att främja bättre hälsa för skolbarn som lever i miljöer med krympande grundvatten och förorenade vattentäkter har vatteninitiativet en positiv inverkan på många nivåer. Att ge invånarna tillgång till rent vatten och sanitet stärker freden, säkerheten och den hållbara utvecklingen i regionen.

Sammanfattning av Smart Water projektet:

  • Bygga hållbara vattenskördsystem
  • Bygga latriner
  • Förbättra hygien och sanitet
  • Främja miljömedvetenhet och samarbete mellan samhällen i konfliktområden
  • Främja vattenskördssystem på nationell och internationell nivå
  • Ge barn, lärare och lokalbefolkningen tillgång till rent vatten och sanitet i konfliktområden

Att ge vatten och sanitära tjänster till skolor är ett viktigt steg för att engagera barn och lokalbefolkning att förbättra sin vattenförsörjning. Byggandet av tillförlitliga och hållbara regnvattensystem och latriner är ett kostnadseffektivt och effektivt sätt att ge vatten och bättre hälsa till individer som för närvarande tvingas förlita sig på minskande grundvattennivåer och förorenade vattentäkter. Detta är praktiska lösningar på problem som kan hjälpa de miljarder drabbade män, kvinnor och barn världen över.