Vad har miljöfrågor att göra med mänskliga rättigheter?

En del verkar vilja visa sig på styva linan när jag berättar att jag pluggar på mastersprogrammet i Mänskliga Rättigheter genom att säga ”jaha, då ska du hjälpa barnen i Afrika?” Vad alltför många inte verkar förstå är att mänskliga rättigheter kan appliceras i så många fler kontexter. Klimat till exempel. Världen har ställts inför förändringar i klimatet under alla årtusenden, men det är kanske först i modern tid som vi har börjat fundera på om vi själva har något med det att göra eller inte. Oavsett vad vi kommer fram till i just den debatten är det viktigt att komma ihåg att konsekvenserna av de klimatförändringar världen står inför idag verkligen kan få förödande konsekvenser för vår fortlevnad. Ser vi inte till att komma underfund med hur världen ska komma på rätt köl finns det en överhängande risk att våra grundläggande rättigheter inte längre kan tillgodoses. Klimatförändringar som resulterar i översvämningar, torka, och annat extremt väder leder till att vi tillfälligt eller permanent inte längre kan vistas på en del ställen. Tillgången till rent vatten minskar, naturresurserna blir färre och vi får kämpa för att dela rättvist de som finns på en ständigt ökande befolkning. Hela landmassor riskerar dessutom att försvinna pga höjda havsnivåer med otalet människor på flykt vars rättigheter inte ens existerar i internationella människorättsdokument som följd. Så nej, mänskliga rättigheter handlar inte bara om det mest självklara, utan kanske främst om omständigheterna omkring oss.

– Maria Hyberg