VÄRLDENS VATTEN

En utbildning om globala vattenkonflikter och rättvis fördelning

För att öka unga människors kunskap om hur man kan skapa samarbeta kring jordens resurser har Green Cross, med fokus på vatten, etablerat utbildningen Världens Vatten – utan gränser. Utbildningen riktas till gymnasielever och är i form av ett rollspel där studenterna själva får leva sig in i problematiken och t.ex. representera ett land inom FN:s församling. Eleverna får uppleva svårigheter och möjligheter kring olika vattenfrågor baserade på aktuella fall i omvärlden. Målet är att genom samarbete skapa konfliktlösning kring vattenfrågor. Studenterna utmanas att ta beslut i förutbestämda scenarier och får möjlighet att öka sin kunskap om konsekvenser av det egna handlandet. Utbildningen handlar även om att lära sig hur en beslutsfattande process kan se ut på global nivå. Utbildningsunderlaget grundar sig på Green Cross Internationals egna studier om globala vattenfrågor och konflikthantering. Rollspelet inspirerar ungdomar att tänka själva, lära sig att samarbeta med andra och få en inblick i rättvis fördelning av resurser.

Varför behöver vi lära oss om global rättvis vattenfördelning?

Under den senaste tioårsperioden har vatten som en källa till konflikt mellan stater utvecklats och blivit mer påtaglig. Nobels fredspristagare Michail Gorbatjov och Wangari Maathai var bland de första att uppmärksamma hur naturtillgångar, såsom vatten, kan resultera i konflikter. Vatten kan även skapa problem eftersom det korsar över både politiska gränser och landsgränser. Wangari Maathai hade tron att om vi människor gemensamt kan komma på ett sätt att värna om naturens tillgångar, kan vi även förändra våra attityder mot varandra. Den 28 juli 2010 slog FN:s generalförsamling fast en resolution som deklarerade att vatten är en mänsklig rättighet. Idag återstår dock ett enormt arbete för att vatten som en mänsklig rättighet ska förverkligas och att människor över hela världen ska få tillgång till rent vatten. Frågan är hur det internationella samfundet kan ta sig an utmaningen och få stater att förbättra sitt samarbete om något så livsviktigt som vatten.

När startade Världens Vatten?
Green Cross vattenutbildning startades på 90-talet och initiativtagaren var Jacob Ström. Rollspelet började spelas i klassrum runt om i Sverige och projektledare från Green Cross turnerade under flera år bl.a. i Göteborg, Linköping, Malmö och Stockholm. Utbildningen blev populär och efterfrågad av många skolor. Vattenprogrammet utvecklades senare till att utbilda lärare så att de själva skulle kunna spela rollspelet med sina egna elever. Tillsammans med Den Globala Gymnasieskolan i Göteborg har Green Cross genomfört en pilotstudie med gymnasieelever som fick testa spelet och sedan komma med idéer i syfte att utveckla utbildningen.

Världens Vatten har idag utvecklats till en internationell distansutbildning som ger möjlighet för unga människor på olika skolor i världen att möta varandra och spela rollspelet tillsammans över Internet. Olika kulturer har olika förutsättningar och därmed inte nödvändigtvis samma perspektiv på resursfördelning men genom utbytet kan man öka kunskapen och förståelsen för varandras tankar och värderingar i frågan. Rollspelet kan även spelas på samma skola tillsammans med andra klasser. Utbildningen ämnar höja medvetandet om global hållbar utveckling oc hhar millennieutvecklingsmålen och de mänskliga rättigheterna som milstolpar. Spelet utforskar områden som ekologi, ekonomi, demokrati och rättvis fördelning i ett globalt sammanhang med målet att uppnå samarbete.

Genom Green Cross internationella nätverk har vi kontakter över hela välden. Green Cross erbjuder en koordinator som samordnar och leder rollspelet. Inom vattenutbildningen finns många uppdrag som visas och som presenteras av koordinatorn vid spelets början. Är din skola intresserad av att spela med en klass utanför eller inom Sverige? Kontakta oss gärna genom att skicka en e-post (se nedan) eller gå direkt till Världens Vatten – utan gränser via länken (nedan). Rollspelet är på engelska och instruktioner finns på sidan. Projektledarna är Marcus Wendin och Pär Lindman. Green Cross har tagit emot projektmedel från Folke Bernadotteakademien.
 
 
Boka en tid för din skola för att spela Rollspelet Världens Vatten