WATER IS LIFE

Skydda Vättern – Protect Lake Vättern

Dricksvatten för 500 000. Green Cross International ansluter sig till kampen för Vättern. Forskaren Hans Sanderson talar. Ebbot Lundberg spelar till skydd för Vättern.

GODDESS - Kopia

Välkommen till Green Cross event och årsmöte 2018
Lördagen den 24 mars, 2018, Grenna Hotell & Konferens, Ribbagårdsgränd 11, Gränna
kl 13.00 Skydda Vättern evenemang, kl. 17.00 GCS årsmöte

Vättern är en av Sveriges vackraste sjöar, fylld av kristallklart kallt vatten. Sjön har i alla tider varit livsnerven i området som har rika kulturhistoriska värden och en stor ekologisk mångfald. Vättern är unik i flera avseenden. Här finner man sjölevande djur som funnits sedan istiden och flera fiskarter som annars återfinns i norra delarna av landet.

Vättern förser 11 kommuner med dricksvatten och ytterligare fem kommuner står redo att koppla på till Vättervattnet. Örebro, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg har nyligen tagit beslut om att bygga en underjordisk tunnel till Vättern för att förse sina invånare med Vättervatten. Drygt 500 000 hushåll ska då få Vättervatten i sina kranar.

20180303_232358
Ebbot Lundberg, ordförande i Green Cross Sweden, spelar till skydd för Vättern

Nu ser vi att hoten mot Vättern ökar. Sedan 1920-talet har Försvaret dumpat ammunition i Vättern och det uppskattas idag att ca 5 000 ton ligger på sjöns botten. Försvarsmakten har fått tillstånd att använda Vättern som skjutfält fram till år 2026. Enligt flera svenska miljöorganisationer innebär detta utsläpp att miljön kan påverkas. Försvaret har ansökt om att öka sina skjutövningar över Vättern från 1 000 skott per år till 70 000 skott.

Ännu ett stort hot mot Vätterns vattenkvalitet är en enorm gruva som planeras i Norra Kärr, strax norr om Gränna, av ett utländskt bolag. Syftet är att utvinna sällsynta jordartsmetaller. Enligt bolagets egna arbetsplaner skulle gruvindustriområdet ta 10 kvadratkilometer i anspråk. Berggrunden måste krossas och ca 1 % används och resten blir avfall. I utvinningsprocessen används stora mängder kemikalier och berggrunden innehåller radioaktiva ämnen som även de hamnar i stora avfallsdammar på 120 meters höjd över sjön. Denna typ av gruva medför stora risker t.ex. om en gruvavfalls damm skulle brista, vilket skulle få katastrofala följder för vattnet och miljön.

Hans Sanderson, är seniorforskare vid Institut för Miljövetenskap

En REE gruva i Norra Kärr medför stora risker för Vättern som dricksvattentäkt, för omgivande vattensystem och alla som bor i området. Uppe i Norra Kärr bor idag många människor och djur. Hundratals fastigheter finns i det planerade gruvområdet.

Green Cross International och Green Cross Sweden, i samarbete med Urbergsgruppen Grenna-Norra Kärr, ansluter sig till de lokala grupperna och individer som arbetar för att skydda sjön. Green Cross är en internationell miljöorganisation som finns i 30 länder och dess experter kommer att samarbeta i regionen för att ge stöd och för att skydda Vättern.

Denna utveckling kring Vättern stämmer illa med Sveriges goda rykte i världen att vara en förebild i miljöskydd, innovation, klimatanpassning och hållbar utveckling. Låt oss påminnas om att av allt vatten som finns på vår planet är endast 2,5 procent sötvatten. En miljard människor saknar idag rent dricksvatten. Vi måste vara rädda om vårt värdefulla vatten och skydda en av Europas största och värdefullaste sötvattensjöar Vättern. Vatten är den fundamentala källan till allt liv!

Välkommen till mötet som handlar om att Skydda Vättern! Mötet kommer att samla experter och röster som talar ut för att stoppa denna destruktiva utveckling. En dialog har anordnats med en panel med experter, politiker och engagerade invånare.

Hans Sanderson, är seniorforskare vid Institut för Miljövetenskap – Environmental chemistry & toxicology, Århus Universitet i Danmark. Han är en internationell expert på miljögifter med särskild forskning på ammunitionsdumpning världen över och anser att det finns ett behov av att förstå miljöpåverkan. Hans Sanderson samarbetar med Green Cross International i bl a i kartlagningen av kemiska vapen dumpde i Östersjön.

Ebbot Lundberg ordförande i Green Cross Sweden uppträder under dagen för att Skydda Vättern.
 

Programmet Skydda Vättern
Fritt inträde

13.00 Välkommen
Ebbot Lundberg, Artist och ordförande i Green Cross Sweden uppträdande under i eventet
Tonia Moya, Executive Director, Green Cross Sweden, öppnar mötet

Talarna:
Hans Sanderson, Seniorforskare Aarhus universitet
John-Olov Fridh, Vice ordförande Green Cross Sweden
Carina Gustafsson, Ordförande Urbergsgruppen Grenna-Norra Kärr
Gunilla Högberg-Björck, Miljöjurist GBH Miljörätt
(talarna ingår i panelen)

15.30 Panel dialog tillsammans med publiken
Britt-Marie Gyllensvaan, Ordförande i Urbergsgruppen Grenna-Norra Kärr
Valter Mutt, Ledamot i Sveriges Riksdag
Annika Lillemets, Ledamot i Sveriges Riksdag
Peter Persson, Ledamot i Sveriges Riksdag
Rolf Wennerhag, Vice. ordf i Miljönämnden i Jönköping

17.00 Green Cross Sweden årsmöte 2018
Leds av John-Olov Fridh, Vice ordförande Green Cross Sweden

 

GC Sweden logo För mer information:
Green Cross Swedens

Kastellgatan 1, 413 07 Göteborg
t. +46 31 146 111 gc@green-cross.se