Gruvprojekt hotar Vättern

GODDESS 007Svenska myndigheter uppmanas agera i samband med World Water Week i Stockholm. Green Cross Sweden, med stöd av Green Cross International, och tillsammans med Urbergsgruppen Grenna-Norra Kärr, tar starkt avstånd från de gruvaktiviteter som äventyrar hälsan hos både människor och ekosystem runt sjön Vättern, en av Europas viktigaste dricksvattentäkter. Gruvprojektet är för riskfyllt och alla aktiviteter måste upphöra. Enligt gällande svensk och europeisk miljölagstiftning bör det vara omöjligt för ett sådant gruvtillstånd att beviljas.

Läs mer…

Skoprojektet i Kenya

GCSwe Shoe Project 001 - Smile Gets Shoes - Hm Fmt

“The Shoe Project” är i samverkan mellan Green Cross Japan, Green Cross Sweden och Green Belt Movement. Målet var att distribuera cirka 1000 skor till barn och ungdomar i Rift Valley Kenya. De utvalda skolorna, Kamara, Mau Summit och Mosop, samt ungdoms idrottscenter i Rongai, ligger inom området för de tidigare Green Cross freds- och vattenprojekt, där fredsbyggande kommittéer har etablerats och de planterade fredsträd växer till skogar. Tack vare Shoo Iwasaki, ordförande i Green Cross Japan, var Skoprojektet möjligt att genomföra.

Läs mer…

Plantera träd i Tibet!

Du kan vara med och plantera träd i Tibet! När klimatförändringar påverkar världen är din insats välkommen. Du kan plantera 4 st träd i Tibet för 100 kr! Att ge bort träd är en utmärkt present vid olika högtider såsom födelsedagar eller minnesstunder. Enligt den buddhistiska tron finns en strävan att gynna alla levande varelser.

Jan Danielson Minnesfond

Nu är det dags att söka Jan Danielsons Minnesfond. Green Cross delar årligen ut ett stipendium ur en minnesfond till Jan Danielsons ära. Stipendiet är avsett för unga människor som arbetar med och studerar freds- och miljöfrågor. Den sökande bör vara studerande vid folkhögskola, högskola eller universitet.

MSB: Dags för ett Miljövärn?

Dags för en Miljöbrigad! Ett miljövärn skulle liknar hemvärnet fast inriktad för miljöskydd och förbättrandet av beredskap inför miljökatastrofer. Syftet är att genom civil och militär kompetens skapa ett nationellt och internationellt förband som ska kunna rycka in vid naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan.

Ge mänskligheten en chans och jorden en framtidPartners   >   Kontakt   >   Pressrelease
Webdesign: Tonia Moya & Ygor Geyer