PROJEKT I AFRIKA

Green Cross stödjer fred, säkerhet och hållbar utveckling i Kenya

HÅLLBAR UTVECKLING I KENYA

GTranslate Button

Regnvattentankar, Eco-Bio toaletter och handtvättsanläggningar

Eko-Bio toalettanläggning vid Mosopskolan. Foto: John Waweru.

I Kenya beräknas det att 56 % av befolkningen saknar tillgång till rent vatten och att 71 % saknar grundläggande sanitet. Brist på rent vatten och sanitet orsakar sjukdomar i 90 % av Kenyas landsbygd.

För att förbättra livskvaliteten genomförde Green Cross Sweden projektet Tillgång till rent och säkert dricksvatten, sanitetsanläggningar och hygien i Rift Valley, Kenya. Projekttiden började i maj 2019 och avslutades i januari 2020. Initiativet har tillfört tillgång till rent och säkert vatten och sanitära anläggningar samt ökad kunskap om hygien i ett antal skolor och ett ungdomsidrottscenter i Nakuru County. Projektet är i samarbete med Green Belt Movement (GBM) som grundades av Afrikas första kvinnliga Nobelfredstagare, Wangari Maathai. Regnvattentankar, Eco-Bio toaletter och handtvättsanläggningar har byggts och installerades på följande skolor: Mosop Secondary School, Likia Primary School, Mau Summit Primary School, och Kianjoya Primary School samt Rongai Youth Sports Center for Peace.

För att öka kunskaperna om vatten, sanitet och hygien har utbildningsseminarier WASH genomförts på varje skola samt tvättklubbar bildats. Dessa skolor och ungdomsidrottscenter som tar emot projektet är i samma platser där Green Cross har tidigare bedrivit fredskommittéer etablerats och en mängd andra miljöprojekt och projektsatsningar gjorts. Projektet finansieras genom Green Cross International vattenprogram tillsammans med Acqua for Life – Armani. Projektet leds av Tonia Moya och i Kenya av koordinator John Waweru. Tonia Moya reste till Kenya i slutet av januari 2020 för att tillsammans med GBM teamet dokumentera projektet tillsammans med GBM teamet.

Glada elever på Kianjoya skolan i Rift Valley

The Shoe Project 

Projektet delade ut 1 000 par skor till barn och ungdomar i Rift Valley, Kenya, februari 2018. The Shoe Project var ett samarbete mellan Green Cross Sweden, Green Cross Japan och Green Belt Movement. Projektet möjliggjordes genom stöd från Shoo Iwasaki, President för Green Cross Japan. Skorna delades ut i skolorna i Kamara, Mau Summit och Mosop, samt Rongai Youth Sports Center for Peace. Skolorna finns i samma områden där GCS sedan 2005 genomfort fredsprojekt. Initiativet att ge barnen skor i fattiga områden främjar hälsa och förebyggande av sjukdomar. Skoprojektet fick stöd av volontärer från Kenyas Miljö- och Utbildningsministerier i Nakuru och skolfakulteter i Kamara, Mau Summit, Mosop och Rongai. Projektet leddes av Tonia Moya, Ryuji Kuwahara och Wycliffe Matika

Nya skor bidrar till glädje och hälsa, 2018 Mau Summit skolan.

FREDSARBETE I KENYA

Fred, säkerhet, och hållbar utveckling går hand i hand. 

Wangari Maathai och Tonia Moya.

Green Cross Sweden har sedan 2005 arbetat i holistisk och integrerat projekt som främjat fred, säkerhet och hållbar utveckling i Kenya. Sedan 2005 har GCS implementerat dessa fredsprojekt med stöd av fonden Fredsmiljonen från Folke Bernadotteakademin. Tonia Moya etablerade Green Cross projekt i Kenya genom ett samarbete med Green Belt Movement och deras grundare Nobelsfredspristagen Wangari Maathai. Professor Maathai visste redan från början att samhällena på landsbygden i Rift Valley var sårbara på grund av fördelningen av resurser och mark samt etniska konflikter. Hon ansåg redan då att invånarna i dessa byor hade ett stort behov av fredsarbete. Green Cross tillsammans med Green Belt Movement med professor Maathai i ledningen startade upp fredsprojekt i just de regionerna. Syftet var att förena folkgrupper i de lokala samhällena på gräsrotsnivå genom dialog och försoning. 

Utbildningar hölls genom seminarier och workshops. Ett brett program erbjuds med allt från konflikthantering, möjligheter till självförsörjning, att stärka kvinnornas engagemang, till miljörestaurering genom plantskolor och plantering av fredsträd.  Projektets symbol och metoder var Peace Trees. Människor i dessa fattiga byar från olika etniska grupper fördes tillsammans genom att plantera träd för freden.

Fred och försoning i Rift Valley

De äldste, i fredsbyggande kommittén i Karico, 2016. Foto: Tonia Moya

Efter valperioden årsskiftet 2007/2008 spreds en politiskt orsakad våldsvåg bland invånare med olika etnisk bakgrund. Rift Valley drabbades värst av etniska motsättningar då fler än 1 500 människor förlorade sina liv och ca 360 000 blev internflyktingar. Efter våldsamheterna omorganiserades projektet i Rift Valley av Professor Maathai i samarbete med GCS, för att intensifiera freds- och försoningsarbetet bland de drabbade. Hon tog initiativ till att skapa fredstältet, the Peace Tent, som skapade en mötesplats i olika byar och lyckades mobilisera invånare från de drabbade etniska grupperna till dialog. Initiativet var ett av de få i landet för att stärka fredsprocessen. Dialogen och försoningsprocessen påbörjades och en ny fas av utbildningsseminarier samt stormöten hölls för att stärka invånarnas kapacitet att själva leda utvecklingen. Under ledning av byarnas äldste etablerades Peace Building Councils som integrerades med miljörestaurering och planteringen av tusentals fredsträd. Kvinnor blev aktiva och tog en aktiv ledning i grupperna. Barnen från de olika etniska grupperna som tidigare hållits hemma efter våldet återvände till skolan där även föräldrarna blev aktiva i fredsråden. Projektet inkluderade ungdomar i fredsbyggande processer med Peace Clubs som också planterade fredsträd.

Barnens fredsfestival och fotboll för fred

Det vinnande bidrag i Barnens fredsfestival 2014 med temat fred och försoning. Foto: Tonia Moya

Children’s Peace Festival, Barnens fredsfestival som initierats av Tonia Moya samlade 1200 barn och ungdomar från 39 olika skolor och etniska byar, där många var internflyktingar. Med en stor bild på professor Mathaai och fredsduvan marscherade barnen under ledning av en paradorkester och en ”polisclown” i en fredsparad in i Molo Town, till fredsparken Wangari Maathai Peace Park. Molo Town var en av de byar som drabbades hårdast av våldsamheterna. Fredsparken byggs med medel från den välgörenhetskonsert som Green Cross Sweden Youth anordnade 2010 i Göteborg. Detta historka evenemnag kunde genomföras tackvare Judy Kimamo och GBM-teamet. 

På barnens fredsfestival bar alla barn varsin fredströja med texten I am a Peace Agent tryckt i Kenyas flaggas olika färger. Lokala myndighetspersoner och höga regeringsrepresentanter närvarade vid evenemanget. Tillsammans med barnen skrev politikerna på ett upprop för fred, som skickades till Kenyas regering. Barnens Earth Charter-deklaration delades ut under festivalen. Regionens Peace Building Committee fick Earth Charter-material att för att distribuera på regional nivå. Den 30 september 2012 hölls The Peace Tent League Football Tournament med tio fotbollslag med olika etnisk bakgrund, varav två kvinnliga. Fotbollsturneringen bidrog till försoningsprocessen där många ungdomar från de olika etniska grupperna fördes samman i en fredens anda. Hundratals åskådare från omkringliggande byar deltog och fredsbudskap ropades ut under matcherna. Turneringen kunde hållas tack vare Kianjoyas äldste, från den lokala Peace Building Committee.

Smart Water for Green Schools

Smart Water for Green Schools var de första vattenprojekt som startades år 2012 för att bidra med tillgång till rent vatten och förbättrad hygien. På Mau Summit-skolan är det främst barn från folkggruppen Kikuyu och på Kamara-skolan kommer barnen från Kalejinfolket. Vattentankarna uppskattas ge över 2058 pojkar, flickor och lärare tillgång till rent vatten. Barnen fick även undervisning i hälsa och hygien. Miljöundervisning med Earth Charter-deklarationen var också en del av projektet. 

Regnvattensamlare och vattentankar installerades för dricksvatten och handrengöring tillsammans med sanitära anläggningar på båda skolorna färdigställdes. På skolorna finns etablerade Peace Building Councils. Som en del av projektet, och enligt professor Maathais filosofi, planterade barnen  fredsträd och skolträdgårdar, så kallade Food Security Gardens, där grönsakerna används för att försörja skolköket. Antalet studenter fördubblades i dessa skolor efter många Green Cross – Green Belt Movement projekt som tillförde fredsbyggande, trädplantering och tillgång till rent vatten och sanitet. Kamara byggde ytterligare en till skola.  

Att stärka människan för att leda sin egen fredsprocess

I fotspåren av Wangari Maathai etablerades fredsråd som ledes av folket själv som driver fredsprocesserna, trädplanteringgrupper och miljörestaurering. Sedan projektets början har mer än 300 000 träd planterats. Genom utbildning har individer tränats till att aktivt handla på ett fredligt sätt, Agents for Peace. Projektet ämnar att stärka kvinnors möjlighet att påverka i sina samhällen. Freds- och försoningsprojektet ämnade även att bidra till säkerhet och stabilitet under valperioden 2012. Ett varningssystem infördes för de lokala byarna via radio och där invånare kunde larma säkerhetsvakter genom sms när konflikter blossade upp. Genom fredsprojekten har engagerade människor kunnat stärka freden.

Flickor och kvinnor uppmuntras att delta och ta plats i projektverksamhet. Unga damer från Kamata skolan 2018.

Kenya antog år 2010 en ny konstitution som ger ökade rättigheter till befolkningen, genom att verka för decentralisering av makten, samt reformera den offentliga sektorn. Därmed har det etablerats lokala myndigheter i form av kommuner. Fredsprojektet har tilldelats nya projektmedel från FBA för 2013 – 2014. Nästa projektfas ämnade att integrera de lokala samhällena, genom de etablerade Peace Building Committees att samverka med de nya lokala kommunerna. Projekten visar att fredsbyggandet är mångfacetterat. Professor Maathai fick Nobels fredspris 2004 just för att hon inkluderade fredsarbete med hållbar utveckling och att stärka människor och demokrati. Projektkoordinator Tonia Moya (GCS) och Judy Kimamo (GBM).

(Projekt 2016 – 2018  fortsätter här.)

 

Den 21 november 2012 samlades över 1 200 barn från 39 olika skolor och olika stammar, inklusive internflyktingar, tillsammans politiker vid Barnens Fredsfestival i Molo Town. Deltagarna skrev på ett stort brev till den kenyanska regeringen och ber dem att arbeta för fred mellan de olika etniska grupper i Kenya.
Barnens fredsklubb, Kamaraskolan, 2012. Foto: Tonia Moya
Kamaraskolans rektor planterar ett fredsträd vid invigningen av Smart Water for Green Schools, 2014. Foto: Tonia Moya
Starka kvinnor, trädplantskolan i Karico 2015. Foto: Tonia Moya
Svenska fotbollar! Fotbollslaget, Rongai freds- och sportscenter, 2020. Foto: Tonia Moya