ETISK EKONOMI OCH LEDARSKAP

“If you do not have a moral question in your governing process, then you do not have a process that is going to survive.” ― Chief Oren Oren Lyons

Value Change for Surival

GTranslate Button

Green Cross inspirerar företag

Hållbar utveckling har blivit en av de viktigaste utmaningarna för näringslivet. Den etiska och miljöanpassade dimensionen lyfts alltmer fram inom företag som börjar inse att företagsutveckling och ledarskap innebär ett socialt ansvar och hänsyn till miljön. Green Cross Sweden inspirerar och motiverar företag, kapitalägare, fondförvaltare och näringslivsorganisationer att ta en aktiv roll i arbetet för hållbar utveckling. Syftet är att verka för värdeförändringar, stimulera till nya ledarskapsformer och ett större ansvarstagande. Vi anordnar utbildningstillfällen, seminarier och workshops för att ge nya perspektiv på företagande. Green Cross är verksamt inom ramen för Earth Charter som är ett värdefullt och praktiskt verktyg inom all företagsutveckling.

Green Cross Sweden har inspirerat företag som Naturakademin Learning Lab vilka var bland de första i Sverige att anta Earth Charter i sin bolagsordning. Det går att driva affärsverksamhet utifrån en etisk vision som tydliggör att miljöskydd, mänskliga rättigheter, social och ekonomisk rättvisa och fred går hand i hand. Green Cross arbetar för att belysa levande exempel på Earth Charter som visar att man kan driva företag på ett mer humant sätt och ändå gå med vinst. Även inom kommunal verksamhet har steg tagits mot en etisk ledning då Åre kommun blev den första kommunen i Sverige att underteckna Earth Charter-deklarationen.

Earth Charter i näringslivet

Företagsgrupper och ledare uppmuntras att använda Earth Charter som vägledning för att inför ett holistiskt perspektiv om hållbar utveckling i sina organisationsarbete eller som en etisk ram i sin dialog med aktörer i det civila samhället och andra intressenter.

Alla sorters företag kan använda Earth Charter på ett eller flera av följande sätt:

  • Engagera anställda med Earth Charter i syfte att lära, utbildning och inspiration.
  • Bedöma företagets verksamhet mot bakgrund av Earth Charters värderingar och principer, med hjälp av EC-Assess-verktyg.
  • Fördjupa kunskaper och färdigheter om etiskt ledarskap genom att delta i Earth Charter Education Centers Business and Ethical Leadership for Sustainability Online Course.
  • Inför Earth Charters värderingar och principer i affärsuppdragsbeskrivningen och dess kärnverksamheter med målet att utveckla en mer socialt och ekologiskt ansvarsfull verksamhet.

Earth Charter verktyg för näringsliv och organisationer

The Earth Charter Ethics-Based Assessment Tool provides: An Open-Source Tool for Evaluating the Sustainability of Organizations, Projects, Initiatives, and Individuals.

Ett verktyg med öppen källkod för utvärdering av hållbarheten för organisationer, projekt, initiativ och individer. (Författare AtKisson, Alan – Stucker, Dominic – Wener, Leah)  EC-Assess 

ISO26000 and the Earth Charter

Beskriver synergierna mellan den nya ISO-standarden 26000 Guidance for social Responsibility och Earth Charter. (Författare: ECI-sekretariatet) ISO 26000 and EC 2011

 

Chief Oren Lyons om ledarskap (utdrag TV4 serien: De vise indianer, Idén- och produktionsteam: Tonia Moya, Foto: Hasse Lisskog)