GREEN CROSS SWEDEN

– En del av Green Cross International. Vi främjar miljösäkerhet genom samarbete med världens alla länder och mellan olika sektorer i samhället. Vi jobbar genom ett helhetsperspektiv för att främja hållbar utveckling. Green Cross är ett verktyg för att förändra rättsliga, etiska och beteendemässiga normer inom regeringar, den privata sektorn och det civila samhället. Vi verkar för ett globalt paradigmskifte i människans relation och ansvar till Moder Jord.
GTranslate Button

Nobels fredspristagare och grundare av Green Cross International

March 2, 1931 – August 30, 2022

I hjärtat av Amazonas regnskog i delstaten Acre, Brasilien, stödjer Green Cross Sweden  trädplantering med de lokala urfolken Ashaninka och Surui. Var med och plantera träd i Amazonas eller bidra med medicinsk nödhjälp för urfolken.

Information om miljöbomber i haven runt Sverige. Utanför den svenska västkusten, den norska sydkusten och i Östersjön finns mängder av gamla vrak som innehåller stora mängder olja, stridsgas och andra kemikalier.

Vi delar årligen ut ett stipendium ur en minnesfond till Jan Danielsons ära. Stipendiet är avsett för unga människor som studerar freds- och miljöfrågor eller har ett stort engagemang.

Green Cross tillför rent vatten och Eco Bio sanitära anläggningar samt ökad kunskap om hygien i ett antal skolor och ett ungdoms idrottscenter i Nakuru County.

Green Cross planterar träd med inhemska trädarter i Katsel och Medrogungkar vilket bidra för att motverkar klimatförändring. Du kan vara med och plantera träd i Tibet! Kostnaden är endast 25 kronor per träd.

Ett levande ekosystem under vattenytan är idag ingen självklarhet. Massiva utsläpp ifrån industri och avloppsreningsverk pågår dygnet runt till de svenska avrinningsområdena. Ekosystemet dör sakta och vi och vårt dricksvatten kan bli förgiftade.

1957 – 2021
Joanne Shenandoah, dotter till en Onondaga-hövding och en Oneida Clan Mother. Tack för all inspiration och skönhet du har gett vår värld. .