GREEN CROSS SWEDEN

– En del av Green Cross International. Vi främjar miljösäkerhet genom samarbete med världens alla länder och mellan olika sektorer i samhället. Vi jobbar genom ett helhetsperspektiv för att främja hållbar utveckling. Green Cross är ett verktyg för att förändra rättsliga, etiska och beteendemässiga normer inom regeringar, den privata sektorn och det civila samhället. Vi verkar för ett globalt paradigmskifte i människans relation och ansvar till Moder Jord.

Founding President, Green Cross International

March 2, 1931 – August 30, 2022

I hjärtat av Amazonas regnskog i delstaten Acre, Brasilien, stödjer Green Cross Sweden  trädplantering med de lokala urfolken Ashaninka och Surui. Var med och plantera träd i Amazonas eller bidra med medicinsk nödhjälp för urfolken.

Maoriprincessan Erena Rangimarie Rere Omaki Rhöse uppmanar alla världens länder att bridra till fred där människor lider på grund av krig. Hon efterlyser fred även för ursprungsfolken som inte har upplevt den på århundraden, att mänskligheten förena sig för fred med Moder Jord.

Information om miljöbomber i haven runt Sverige. Utanför den svenska västkusten, den norska sydkusten och i Östersjön finns mängder av gamla vrak som innehåller stora mängder olja, stridsgas och andra kemikalier.

Vi delar årligen ut ett stipendium ur en minnesfond till Jan Danielsons ära. Stipendiet är avsett för unga människor som studerar freds- och miljöfrågor eller har ett stort engagemang.

Green Cross tillför rent vatten och Eco Bio sanitära anläggningar samt ökad kunskap om hygien i ett antal skolor och ett ungdoms idrottscenter i Nakuru County.

Green Cross planterar träd med inhemska trädarter i Katsel och Medrogungkar vilket bidra för att motverkar klimatförändring. Du kan vara med och plantera träd i Tibet! Kostnaden är endast 25 kronor per träd.

Ett levande ekosystem under vattenytan är idag ingen självklarhet. Massiva utsläpp ifrån industri och avloppsreningsverk pågår dygnet runt till de svenska avrinningsområdena. Ekosystemet dör sakta och vi och vårt dricksvatten kan bli förgiftade.

Tillsammans med sju europeiska organisationer är Green Cross Sweden med att stärka lärare inom europeiska institutioner som arbetar med hållbar utveckling och Earth Charter inom vuxenutbildning. 

1957 – 2021
Joanne Shenandoah, dotter till en Onondaga-hövding och en Oneida Clan Mother. Tack för all inspiration och skönhet du har gett vår värld. Du gav Moder Jord en änglaröst. Din musik kommer att leva vidare och fortsätta att inspirera människor världen över för att skydda vår planet för kommande generationer.