GREEN CROSS YOUTH

GREEN CROSS YOUTH

GTranslate Button

Engagera dig nu

Green Cross Youth är ungdomsgrenen av organisationen. Vi vill sprida kunskap om miljö, hållbar utveckling och fred till den yngre generationen. Vi vill vara en plattform där unga kan få sina röster hörda.  Vill du bidra till något viktigt och aktuellt, så är detta organisationen för dig. Tillsammans kan vi göra skillnad! Miljöproblemen är aktuella för oss unga eftersom konsekvenserna drabbar just oss. Det är vi som kommer att ta över och leda samhället i framtiden. Redan nu kan vi göra kloka val genom att vara medvetna om vår egen livsstil, vad vi väljer att konsumera samt hur vi väljer att investera vår tid och vårt engagemang!

Musik är en positiv kraft som förenar människor över alla gränser

Brinner du för miljöfrågor, är kreativ och vill använda dina talanger för att göra världen till en bättre plats? Är du intresserad av kultur, musik och evenemang? Då skall du hänga med oss. Vi på Green Cross Youth driver spännande, självständiga projekt och är engagerade i evenemang som förenar kultur med freds- och miljöfrågor. Var med och bidra till att förändra vår värld genom att sprida kunskap och inspiration. Alla är vi olika men var och en av oss har någonting unikt att ge. Vi sätter miljön i ett sammanhang där vi med gott samvete kan arrangera kulturevenemang som t.ex konserter, konstutställningar och andra festliga happenings.

Brinner du för miljöfrågor, är kreativ och vill använda dina talanger för att göra världen till en bättre plats? Är du intresserad av kultur, musik och evenemang? Då skall du hänga med oss. Vi på Green Cross Youth driver spännande, självständiga projekt och är engagerade i evenemang som förenar kultur med freds- och miljöfrågor. Var med och bidra till att förändra vår värld genom att sprida kunskap och inspiration. Alla är vi olika men var och en av oss har någonting unikt att ge. Vi sätter miljön i ett sammanhang där vi med gott samvete kan arrangera kulturevenemang som t.ex konserter, konstutställningar och andra festliga happenings.

Vill du engagera dig hör av dig till Green Cross: gcs@green-cross.se

Stå tillsammans för jorden

Intervju med Mawdo Diallo

Mawdo Diallo är son till Ousséni Diallo, ordförande för Green Cross Burkina Faso. Sedan barnsben har han vuxit upp inom Green Cross familj och dess värderingar kring fred, miljöskydd och viljan att bygga en bättre framtid för alla varelser på jorden. 

— Min pappa brukade alltid sitta ned med mig och berätta om naturen, vilken jag tidigt förstod att vi måste vara nära förbunden med. Allt kommer från naturen, att dricka vatten, äta god mat, andas syre, allt detta kommer från vår Moder Jord.

Så långt han kan minnas har Mawdo alltid fått lära sig att värna om miljön och skydda den. Mawdo har vuxit upp runt Green Cross och har lärt sig av värderingarna i Earth Charter. Earth Charter är en deklaration med 16 principer som driver en global rörelse och bygger etiska grunder för ett mer rättvist, hållbart och fredligt samhälle.

Inspiration från Earth Charter

Mawdo anser att riktlinjerna i Earth Charter ger oss möjligheter att leva i en anda av icke-våld, fred och hållbarhet. — Earth Charter hjälper oss att ta itu med de sociala, ekonomiska och miljömässiga förändringar och utmaningar som vi står inför i dag. Den påminner oss om att vi är sammankopplade, att hela världen är en familj och att vi måste börja betrakta den som en sådan.

Utöver inspirationen av Earth Charter, lär sig Mawdo mycket av de människor som han möter under hela sitt liv. Att träffa medlemmar av Green Cross från olika länder, med olika personlig bakgrund, men med samma vilja att skydda jorden och bygga en bättre framtid, är en verklig inspirationskälla för honom. Han anser att Green Cross historia och dess närvaro i så många olika länder runt om i världen gör det starkare och rikare i många avseenden.

Mawdo nämnde Michail Gorbatjov, grundaren av Green Cross International, som sade en gång, — Jag tror på kosmos. Vi är alla kopplade till universum. Så naturen är min Gud. För mig är naturen helig. Träden är mina tempel och skogarna mina katedraler. Att vara ett med naturen.

Ett liknande perspektiv skulle kunna gälla för Green Cross, trots kulturskillnader och avstånd, alla systerorganisationer står enade för att skydda jorden och sprida kärlek samt medkänsla över hela världen.

Vi  ungdomar är framtiden!

Green Cross Youth spelar en viktig roll för Mawdo, eftersom ungdomarna är morgondagens politiska, miljömässiga och sociala ledare. — Ungdomarna är framtiden, så vi måste vara delaktiga i diskussionerna om framtiden och hållbarhet. Vi måste börja agera nu, för vi har inte tid att vänta!

Mawdo anser att ungdomar har olika tillgångar som äldre generationer ibland saknar.

—  Ungdomarna har en enorm kreativitet och det är lättare för oss eftersom vi har en stark koppling till naturen. Vi har tillgång till moderna verktyg, vi vet hur vi ska använda tekniken för att öka medvetenheten och hitta lösningar på dagens utmaningar.

Deltagande i politiska beslut är en viktig punkt för Mawdo. Enligt honom har de nya generationerna inget annat val än att ta ansvar för att skydda jorden, som vi kallar “miljön”. Vi måste försöka lära oss av tidigare generationers misstag för att bygga en bättre framtid.

Mawdo talar perfekt engelska utan dialekt trots att hans modersmål är franska.  Han studerar Computer Information Systems i USA, vid University of Houston. Mawdos dröm är att använda systemvetenskap för att utveckla ekologiskt jordbruk i sitt hemland Burkina Faso. 

Tillbaka till naturen 

Att öka miljömedvetenheten är nyckeln till att få människor att engagera sig, lära dem om naturens skönhet och få dem att skydda den. Mawdo framhåller att — Vi måste stoppa det avbrott som skett mellan mänskligheten och naturen. Vi måste se till att ungdomarna får kontakt med naturen för att kunna bidra till en bättre miljö och en bättre framtid.

Enligt Mawdo har de internationella samfundet ett ansvar och bör använda sin makt för att börja arbeta för en hållbar värld. – Vi har makten att åstadkomma förändringar och ta ansvar för att arbeta åt det goda hållet.

Som avslutning tillade Mawdo att han lärt sig något väsentligt under de senaste åren — Man kan inte göra mycket ensam. Att arbeta hand i hand är lösningen eftersom vi är mycket starkare när vi står tillsammans för en sak och samlar olika sinnen för att arbeta för att skapa något.

Intervjuad av  — Claire Boudier och Jade Arnaud 

Att möta miljöångest genom handling

Personlig insikt – av Claire Boudier

Då jag föddes i början på 2000-talet har jag vuxit upp med hotet om en miljöskadlig framtid. Liksom många människor från min generation har jag stått inför miljöångest, vilket innebär att jag kände mig överväldigad av ångest varje gång jag tänkte på framtiden. Under lång tid har jag känt maktlöshet inför de enorma utmaningar jag såg komma, och ensam, eftersom jag trodde att ingen annan var medveten om situationen eller redo att agera. Men jag förstod att det inte på något sätt skulle hjälpa att vara rädd, så jag bestämde mig för att agera på min egen nivå först, att leva enligt mina värderingar.

Jag bestämde mig för att ändra min livsstil steg för steg för att minska mitt koldioxidavtryck: Jag har gradvis slutat äta djur, använda mig av animaliska produkter, försökt köpa färre produkter med plastförpackningar, börjat ta kollektivtrafik istället för att använda bil, använt återanvändbara hygienprodukter, köpa begagnade kläder istället för nya…

Kort sagt har jag försökt göra min livsstil så hållbar som möjligt. Detta gav mig för första gången en känsla av att jag kunde vara en del av en förändring.

När den globala rörelsen “Fridays for Future” startade 2018 förstod jag att jag var långt ifrån ensam om att bry mig om vår planet. Att se antalet människor som protesterade och krävde handling från sina regeringar över hela världen tände ett nytt hopp i mitt hjärta. För första gången slutade jag känna mig desperat: vi var ju så många som bad om förändring!

Jag tror djupt på att kollektivt handlande är nyckeln, inte bara för att få saker att förändras, utan också för att bekämpa denna enorma ångest som kan vara överväldigande när vi är ensamma. Att vara en del av en grupp är en styrka och får dig att känna dig kraftfull.

Utöver att protestera måste konkreta åtgärder ledas, och där har de icke-statliga organisationerna en stor roll att spela. Jag tror att Green Cross holistiska åtgärder är nödvändiga för att närma sig de globala problemen och deras komplexitet.

Genom att gå med i Green Cross Sweden visste jag att mitt arbete skulle bidra till hållbara projekt: att arbeta med konkreta åtgärder med synliga positiva effekter fick mig att känna mig användbar, och jag förstod att alla kan spela en roll i omställningen till en bättre värld.

Handling är för mig nyckeln till att bekämpa känslor av förtvivlan och rädsla. Om du känner dig överväldigad av miljöångest kan jag bara uppmuntra dig att gå med i Green Cross eller någon lokal organisation där du kan bidra till en mer hållbar framtid

—  Claire Boudier

Green Cross Youth Team 🌈🌻🤸‍♂️🌷❤️

Vi presentera Jade Arnaud från Frankrike som ingår i Green Cross Communications Team. Jade studerar kommunikation, projektledning och rådgivning om hållbar utveckling vid universitetet i Caen i Normandie. Vår kommunikationsteam ansvarar även för att dela innehållet på våra sociala medier plattformar och är aktivt inom organisationen med Green Cross Youth tillsammans med Mawdo Diallo, Claire Boudier, Kai Nguyen och Isabel Lindén. Den nya generationens idéer, kreativitet och deltagande är viktigt för Green Cross Sweden. Är du ung och vill engagera dig för en hållbar framtid? Det spelar ingen roll vilket land du befinner dig i! Gå med i Green Cross Youth! För mer information kontakta oss på: gcs@green-cross.se. Följ oss på Instagram! Kais perspektiv över klimat och COP26

Mina personliga tankar om COP26 är att mötet hade dåliga förutsättningar från början för att nå ett lyckat resultat.

Klimatmålen för Parisavtalet nåddes inte den här gången då förhandlingsprocessen mellan länderna tar för lång tid. Många är besvikna över resultatet.

Trots att vi ännu inte har nått alla mål i Parisavtalet tycker jag att det fortfarande finns goda nyheter. Jag anser att medvetenheten om klimatproblematiken hos allmänheten har förbättrats genom uppmärksamhet på klimatkonferensen. 

COP26 belyser klimatmålen som måste uppnås för att nå överenskommelsen. Det internationella samfundet borde nu förstå att det är angeläget att vi minskar koldioxidutsläppen på vår planet genom att fasa ut subventionerna till kol och fossila bränslen och framförallt att stoppa avskogningen. Det är tydliga mål som vi måste fortsätta att uppmana beslutsfattare att följa upp i avtalet.

Jag tror att även om världen skulle implementera alla lösningar omedelbart så skulle vi sannolikt leva med en allt varmare planet och hårdare miljö inom det kommande decenniet. Det är en stor chans att planeten når över 2,0 C till 2030. Som sagt förhandlingarna på global nivå tar för lång tid för att möta de utmaningar som vi har framför oss. Vi ser att många länder, där de fattiga utvecklingsländerna utgör majoriteten, är fortfarande mycket beroende av kolkraft.

Det kommer att ta längre tid innan vår värld helt kan gå över till förnybar energi på grund av bland annat bristande finansiering och ekonomi. Vissa länder lider redan av katastrofer relaterade till klimatförändringar såsom havshöjning, extrema väderförhållanden och klimatflyktingar.

Vi är självklart besvikna att ännu en klimatkonferens inte nådde alla mål på en gång, men det är det är inte realistiskt att detta skulle ske. Det är tidskrävande processer som måste ske för att komma närmare en tryggare värld.

Hur dystert det än verkar får vi inte ge upp! Jag tycker att det fortfarande finns hopp om en hållbar framtid. Vi behöver inte vänta på världsledare. Vi kan gå samman för att bidra till en planet i balans och en klimatvänlig värld. Vi har inget val utan att betrakta kampen mot klimatförändringarna som en långsiktig strategisk plan och fortsätta jobba på att öka allmänhetens medvetenhet angående klimatfrågan. 

Vad vi kan ta med oss från den här tidsperioden med COP26 är att världen blir mer och mer medveten om de stora utmaningarna vi har framför oss! Den största utmaningen är tiden. Men jag anser att det viktigaste är att vi håller attityden att vi tillsammans kan förändra världen.

— Kai Nguyen 

Jose Gonzálex spelar på Treeving, Green Cross Youth miljögala. Intäkterna gick till The Peace and Reconciliation project i Kenya. 

Melker Olsson, Isak Olsson och Klara Langvall på väg till ungdomskollo: Green Cross Youth International Exchange Summer Camp, i Uster Wimmis, Schweiz, 2018.