GREEN CROSS YOUTH

GREEN CROSS YOUTH

Engagera dig nu

Green Cross Youth är ungdomsgrenen av organisationen. Vi vill sprida kunskap om miljö, hållbar utveckling och fred till den yngre generationen. Vi vill vara en plattform där unga kan få sina röster hörda.  Vill du bidra till något viktigt och aktuellt, så är detta organisationen för dig. Tillsammans kan vi göra skillnad! Miljöproblemen är aktuella för oss unga eftersom konsekvenserna drabbar just oss. Det är vi som kommer att ta över och leda samhället i framtiden. Redan nu kan vi göra kloka val genom att vara medvetna om vår egen livsstil, vad vi väljer att konsumera samt hur vi väljer att investera vår tid och vårt engagemang!

Musik är en positiv kraft som förenar människor över alla gränser

Brinner du för miljöfrågor, är kreativ och vill använda dina talanger för att göra världen till en bättre plats? Är du intresserad av kultur, musik och evenemang? Då skall du hänga med oss. Vi på Green Cross Youth driver spännande, självständiga projekt och är engagerade i evenemang som förenar kultur med freds- och miljöfrågor. Var med och bidra till att förändra vår värld genom att sprida kunskap och inspiration. Alla är vi olika men var och en av oss har någonting unikt att ge. Vi sätter miljön i ett sammanhang där vi med gott samvete kan arrangera kulturevenemang som t.ex konserter, konstutställningar och andra festliga happenings.

Brinner du för miljöfrågor, är kreativ och vill använda dina talanger för att göra världen till en bättre plats? Är du intresserad av kultur, musik och evenemang? Då skall du hänga med oss. Vi på Green Cross Youth driver spännande, självständiga projekt och är engagerade i evenemang som förenar kultur med freds- och miljöfrågor. Var med och bidra till att förändra vår värld genom att sprida kunskap och inspiration. Alla är vi olika men var och en av oss har någonting unikt att ge. Vi sätter miljön i ett sammanhang där vi med gott samvete kan arrangera kulturevenemang som t.ex konserter, konstutställningar och andra festliga happenings.

Vill du engagera dig hör av dig till Green Cross: gcs@green-cross.se

Green Cross Youth Team

Vi presentera Green Cross Communications Team med Sarah, Isabel, Anika och Kai. Ungdoms teamet är aktivt inom organisationen med allt från kommunikation, att delta i EU Earth Charter NEEDS utbildningsprojektet, till att skapa nya kampanjer, till exempel med trädplanteringen i Amazonas. Den nya generationens idéer, kreativitet och deltagande är viktigt för Green Cross Sweden. Teamet ansvarar även för att dela innehållet på våra sociala medier plattformar. Kais perspektiv över klimat och COP26

Mina personliga tankar om COP26 är att mötet hade dåliga förutsättningar från början för att nå ett lyckat resultat. Klimatmålen för Parisavtalet nåddes inte den här gången då förhandlingsprocessen mellan länderna tar för lång tid. Många är besvikna över resultatet.

Trots att vi ännu inte har nått alla mål i Parisavtalet tycker jag att det fortfarande finns goda nyheter. Jag anser att medvetenheten om klimatproblematiken hos allmänheten har förbättrats genom uppmärksamhet på klimatkonferensen. COP26 belyser klimatmålen som måste uppnås för att nå överenskommelsen. Det internationella samfundet borde nu förstå att det är angeläget att vi minskar koldioxidutsläppen på vår planet genom att fasa ut subventionerna till kol och fossila bränslen och framförallt att stoppa avskogningen. Det är tydliga mål som vi måste fortsätta att uppmana beslutsfattare att följa upp i avtalet.

Jag tror att även om världen skulle implementera alla lösningar omedelbart så skulle vi sannolikt leva med en allt varmare planet och hårdare miljö inom det kommande decenniet. Det är en stor chans att planeten når över 2,0 C till 2030. Som sagt förhandlingarna på global nivå tar för lång tid för att möta de utmaningar som vi har framför oss. Vi ser att många länder, där de fattiga utvecklingsländerna utgör majoriteten, är fortfarande mycket beroende av kolkraft.

Det kommer att ta längre tid innan vår värld helt kan gå över till förnybar energi på grund av bland annat bristande finansiering och ekonomi. Vissa länder lider redan av katastrofer relaterade till klimatförändringar såsom havshöjning, extrema väderförhållanden och klimatflyktingar.

Vi är självklart besvikna att ännu en klimatkonferens inte nådde alla mål på en gång, men det är det är inte realistiskt att detta skulle ske. Det är tidskrävande processer som måste ske för att komma närmare en tryggare värld.

Hur dystert det än verkar får vi inte ge upp! Jag tycker att det fortfarande finns hopp om en hållbar framtid. Vi behöver inte vänta på världsledare. Vi kan gå samman för att bidra till en planet i balans och en klimatvänlig värld. Vi har inget val utan att betrakta kampen mot klimatförändringarna som en långsiktig strategisk plan och fortsätta jobba på att öka allmänhetens medvetenhet angående klimatfrågan. Vad vi kan ta med oss från den här tidsperioden med COP26 är att världen blir mer och mer medveten om de stora utmaningarna vi har framför oss! Den största utmaningen är tiden. Men jag anser att det viktigaste är att vi håller attityden att vi tillsammans kan förändra världen.

– Kai, Green Cross Youth

Jose Gonzálex spelar på Treeving, Green Cross Youth miljögala. Intäkterna gick till The Peace and Reconciliation project i Kenya. 

Melker Olsson, Isak Olsson och Klara Langvall på väg till ungdomskollo: Green Cross Youth International Exchange Summer Camp, i Uster Wimmis, Schweiz, 2018.