Stöd urfolken i Amazonas

Genom att stödja Asháninka- och Suruifolket stödjer du den biologiska mångfalden i regnskogen
GTranslate Button

Stöd urfolken i Amazonas

Du kan hjälpa till genom att plantera träd, ge akut medicinsk hjälp, matkorgar eller en donation. Din gåva går direkt till urfolken.

För bevarande av naturen och traditionellt arv

I hjärtat av Amazonas regnskog stödjer Green Cross Sweden ett trädplanteringen med de lokala urfolken Ashaninka i delstaten Acre, och Suruifolket i Rondônia. De föregår med gott exempel för resten av världen med deras traditionella visdom om att leva i harmoni med naturen. Deras sätt att plantera träd främjar biologisk mångfald och skydd av regnskogen. 

Trädplanteringen görs i samarbete med Yorenka Tasorentsi Institute med Ashaninkafolket, under ledning av Benki Piyãko, Ashaninka-folkets andliga ledare. Benki Piyãko arbetar för urfolkens rättigheter och bevarandet av deras kulturer och naturliga livsmiljö. Vi samarbetar med Associação Metareilá do Povo Indígena Surui och Hövdingen Almir Narayamoga Surui som är en miljökämpe och berömd ledare för Paiter Surui-folket.

Alla planterade träd är av endemiska arter, vilket bidrar till att återfå den ursprungliga balansen i den levande regnskogen och kan hjälpa till att återställa Amazonas. Green Cross kampanj för trädplantering i Amazonas möjliggörs genom ett internationellt partnerskap med Association Aquaverde.

Läget i Amazonas är akut

Benki Piyãko, andliga ledare Ashaninka-folket. Foto: Thomas Pizer

Skövlingen av Amazonas är värre än någonsin och regnskogen som sägs vara planetens lungor håller inte länge till. Ursprungsfolken i regnskogen är allvarligt hotade. Enligt data från The National Institute for Space Research ökade avskogningen i Amazonas med 22 procent från 2020 till 2021, de högsta nivåerna under de senaste 15 åren. Den hastiga avskogningen får förödande effekter på klimatet, för Amazonas, och för urfolken som lever i och av regnskogen. 

Med den brådskande klimatförändringen har det aldrig tidigare varit så viktigt att skydda och arbeta för att väcka nytt liv i detta område av världen.

Urfolken i den brasilianska regnskogen drabbas av legala och illegala gruvor, samt boskapsuppfödning, sojaodlingar, byggandet av gigantiska dammar med mera som ökar längre och längre in i regnskogen. Trots larm om klimat krisen och förlust av biologiska mångfalden, bidrar bankernas investeringar till skövlingen av Amazonas. Allt finansieras av regeringar, multinationella företag, storbanker och av vanliga människor som i slutändan köper de produkter som tillverkas. Nu behöver vi stötta urfolken som kämpar för att försvara Amazonas och vår planet.

Detta kan du göra för att stödja urfolken

🌳 Plantera träd

Genom Green Cross kan du plantera träd i Amazonas och stödja de lokala urfolken Asháninka och Surui. Varje enskilt inhemskt träd som planterats i den brasilianska regnskogen är ett litet steg mot att bevara vår planets lungor.

Genom att plantera träd stödjer du urfolken och deras kamp för skyddandet av regnskogen.

Kostnaden är 160 kr per träd, som tack för ditt bidrag får du hem ett Green Cross certifikat som även passar bra för att ge bort som en gåva. Ge bort något av värde som har en positiv påverkan på andra människor och vår planet. 

⛑ Stöd Medicinsk akuthjälp 

Du kan även bidra med medicinsk nödhjälp för Ashaninka- och Suruifolket. På grund av den nya coronavirus-pandemin har den redan mycket svåra situationen för ursprungsfolken förvärrats ytterligare. Urfolken har det svårt att få tillgång till den sjukvård de behöver då det är brist på lokal sjukvård i byarna.

Varje hälsoproblem kräver därför en resa till staden, vilket ofta innebär att flera familjemedlemmar förflyttas, som där konfronteras med många problem med segregation och brist på ekonomiska resurser. För 200 kr hjälper du Asháninka- och Suruifolket med transport, medicinsk nödhjälp och sjukvård. Din insatts kan för att rädda liv!

Din donation med 200 kr bidrar till en Emergency Medical Fund, för akuthjälp till de lokala stammar som vår NGO-partner Aquaverde stödjer med tillgång till akut medicinsk hälsovård. Medicinsk akuthjälp stödjer urfolkens välmående.

🧺 Matkorg

Du kan hjälpa familjer genom att stödja en matkorg för 400 kr. Den innehåller bas livsmedelsprodukter för att ge näring till en familj på 8 personer i 2 veckor. Det ges som en akuthjälp för familjer i nöd.

🍃 Donation 

Din donation hjälper de lokal stammar. 100 % av din donation går oavkortat direkt till urfolken: Asháninka och Surui för att hjälpa på olika sätt och som stödjer deras välbefinnandet. Genom att stödja urfolken i regnskogen stödjer vi en hållbar framtid för hela planeten.

Beställningsformuläret:  När du har fyllt i beställningsformuläret får du en bekräftelse via e-post. Din gåva kan betalas genom följande: Green Cross Sweden Plusgiro: 10 90 45 – 5, SWISH 123 102 78 79, PayPal: gcs@green-cross.se

Green Cross Sweden
Organisationsnummer: 802401-0798
Kastellgatan 1, 41307 Göteborg Sverige

För mer information kontakta oss: 
gcs@green-cross.se, tel 46 (0)31-146 111

Ursprungsfolken Asháninka och Surui

Asháninka- och Suruifolket har ett tusenårigt arv av traditionell visdom i hur de interagerar med sin naturliga livsmiljö. Relationen mellan alla varelser är vad de försöker utveckla och upprätthålla för att återskapa den miljömässiga balans som fanns århundraden tillbaka.

Det tusenåriga arvet är ett förkroppsligande av biologisk, psykologisk och andlig visdom som förs vidare genom familjerna. Det är genom utsedda shamaner som kunskapen överförs för att hjälpa till att främja hälsan hos både människor och miljö.

Benki Piyãko och Hövding Almir Narayamoga Surui förkroppsligar urfolkens kunskap och värderingar för att dela dem med resten av världen. De vill väcka medvetenhet om krisen i Amazonas och de ber om omvärldens hjälp. Genom att stödja ursprungsfolkens arbete med att skydda regnskogen så stödjer vi hela vår planet.

Foton med tillstånd av Thomas Pizer, Aquaverde

Txai Surui från Surui-folket talar vid FN klimat toppmöte: “Jorden talar till oss, vi har inte mycket tid”

Txai Surui från brasilianska Amazonas har hållit slående tal under öppnandet av FN:s klimattoppmöte COP26. Hon är en 24-årig aktivist från brasilianska Amazonas från Suruifolket och har krävt att ursprungsbefolkningen ska stå i centrum för beslut om klimatförändringar. Txai Surui är dotter till hövding Almir Surui och var den första personen från ursprungsfolken som talade vid öppnandet av klimatkonferen i Glasgow 2021-11-01.

Txai förklarade att hon är relativt ung, men hennes folk har bott i Amazonas i minst 6 000 år. – Min far lärde mig att vi måste lyssna på stjärnorna, månen, vinden, djuren och träden, sa hon.

– Idag värms klimatet upp. Djuren försvinner. Floderna dör och våra växter blommar inte som de gjorde förut. Jorden talar! Txai Surui berättar för oss att vi inte har mer tid. (Källa: SBS Media Australia)

Txai Surui från Paiter Suruí-folket i delstaten Rondônia i Brasilien håller sitt tal till världens ledare vid invigning av COP26 i Glasgow. “Jorden talar.” Hon berättar för oss att vi inte har mer tid. (Källa: Earth To COP)