GREEN CROSS


Green Cross International bildades1993 i Kyoto, Japan och grundades av Nobels fredspristagare Michail Gorbatjov. Green Cross är en politiskt och religiöst obunden organisation som finns i 30 länder världen över. Organisationens verksamhet definieras inom området miljösäkerhet som förenar freds-, säkerhets- och miljöfrågor. Green Cross uppdrag är att möta relaterade utmaningar inom områden som säkerhet, fattigdom och miljöförstöring för att säkerställa en hållbar och trygg framtid.

Green Cross främjar juridiska, etiska och beteendemässiga normer för att förändra grundläggande värderingar, handlingar och attityder inom regeringar, den privata sektorn och det civila samhället. Green Cross bidrar till att förebygga och lösa konflikter till följd av miljöförstöring och stödjer människor som drabbats av miljömässiga konsekvenser av krig, konflikter och katastrofer orsakade av människan. Green Cross söker lösningar genom dialog, medling och samarbete över samhällssektorer och nationsgränser. Green Cross arbetar för ett helhetsperspektiv på miljösäkerhet.

 


Mål
Green Cross verkar för ett nytänkande inom försvars-, utrikes- och säkerhetsfrågor samt inom miljöpolitik. Green Cross är verksamt i praktiska program genom ett internationellt expertnätverk med syfte att skapa ett globalt samarbete och förhindra miljökatastrofer. Organisationen arbetar för ett globalt paradigmskifte gällande livsstil, värderingar och etik. Earth Charter är grunden för all verksamhet inom Green Cross.

Läs mer…


Historik
Vid Berlinmurens fall år 1990 hölls Global Forum on Environment and Development for the Survival of Humanity i Moskva. Det var då som Michail Gorbatjov förde fram idén om att skapa en organisation som skulle kunna förhindra miljökatastrofer orsakade av människan och främja miljösamarbete över nationsgränser. Han föreslog skapandet av Green Cross, en organisation som skulle vara för miljön vad Röda Korset är för människan.

Läs mer…


Organisation och struktur
Green Cross International som består av nationella organisationer världen över bygger på mångfald med kulturer från norr till söder. Vi samarbetar inom alla samhällssektorer och över nationsgränser. Green Cross Sweden har sitt säte i Göteborg och styrelsen består av människor från olika samhällsområden. Green Cross ämnar inspirera omvärlden till ett uppvaknande och agerande för att bidra till en hållbar utveckling för kommande generationer.

Läs mer…
Partners   >   Kontakt   >   Pressrelease
Webdesign: Tonia Moya & Ygor Geyer