EARTH CHARTER


Earth Charter är en helhetsdeklaration och ett praktiskt ramverk med grundläggande etiska principer som verkar för att främja en övergång till ett rättvist och fredligt globalt samhälle samt en hållbar utveckling. Deklarationen tydliggör att miljöskydd, mänskliga rättigheter, social och ekonomisk rättvisa samt fred hör ihop. Earth Charter som verktyg är användbart inom alla samhällssektorer, regeringar, myndigheter, kommuner, företag, skolor och för individer med syfte att inspirera till handling.

Earth Charter kan användas som ett utbildningsverktyg för att öka förståelsen för de kritiska utmaningar och val som mänskligheten står inför. Den uppmanar till handling, är en etisk vägledning till en hållbar livsstil och kan inspirera till engagemang, samarbete och förändring. Deklarationen är ett övergripande ramverk som även definierar corporate social and ecological responsibility – företagens sociala och ekologiska ansvar samt relevans i uppbyggnaden av företagens mål och professionella uppförandekoder.

Deklarationen skapades genom en internationell formuleringsprocess där tusentals människor och hundratals organisationer deltog. Processen övervakades av en oberoende kommission som leddes av Michail Gorbatjov och Maurice Strong. Earth Charter är ett av de mest omfattande dokumenten och en guide för all mänsklig aktivitet. Deklarationen som färdigställdes år 2000 i The Peace Palace i Haag har undertecknats av tusentals organisationer, inklusive United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), International Union for Conservation of Nature (IUCN), regeringsministerier, nationella och internationella universitet samt hundratals städer. I Sverige har den undertecknats av Åre kommun.

Earth Charter har undertecknats av tiotusentals människor världen över och antagits av många länder. I Sverige har deklarationen antagits av många organisationer, företag och kommuner. Green Cross arbetar för att främja målen för Earth Charter International vars sekretariat finns i Costa Rica vid University for Peace. Deklarationen finns på 56 språk och är ett av de mest omfattande dokumenten som existerar. Deklarationen finns i sin helhet på svenska.

Earth Charter deklarationen på svenska


Skriv under Earth Charter och stöd en hållbar värld
Hur vi tänker och lever är av stor betydelse i vår tid av förändring. Earth Charter utmanar oss till självrannsakan. Vi har möjlighet att välja en bättre väg. Vi kan hjälpa dig att skapa ett nytt forum och en gemensam plattform som uppmanar till en ny etisk vision vilken redan delas av många människor runtom i världen. Du kan vara med och stödja en hållbar utveckling genom att skriva under Earth Charter.


Earth Charter informationscentra i Sverige
Green Cross Sweden är ett av 70 informationscentra världen över. Du är välkommen att kontakta oss för mer information, inspiration och/eller hjälp med kontakter till andra aktiva inom Earth Charter.


Earth Charter in Action för organisationer och företagsverktyg
Earth Charters utbildningsverktyg och andra resurser som kostnadsfritt kan användas inom alla samhällssektorer går att finna genom Earth Charter Initiative – Virtual Library.

Earth Charter – Virtual Library

 

The Earth Charter In Action

 

Earth Charter på svenska

 


Earth Charter för barn
Det Lilla Världslöftet – barnens Earth Charter – finns som utbildningsmaterial på svenska för lågstadieelever och är i form av en tecknad film.


Hur du kan stödja Earth Charter

  • Sprid kunskapen om deklarationen till dina vänner, din omgivning och i din kommun.
  • Uppmana din omgivning att stödja Earth Charter genom att skriva under deklarationen.
  • Uppmuntra organisationer, lokala myndigheter och regeringen att anta Earth Charter.
  • Starta en studiecirkel för att undersöka hur deklarationens riktlinjer kan tillämpas i ditt hem, på din arbetsplats och i din omgivning.
  • Samarbeta med andra institutioner och organisationer i din region eller utomlands som stöder Earth Charter.
  • Starta grupper inom områden som utbildning, näringsliv, media och religion för att sätta igång Earth Charter-initiativ.
  • På Earth Charter Internationals hemsida hittar du fler alternativ för implementeringen av Earth Charter.
  • Tillämpa deklarationen i allt från skolor, företag och regeringar till icke-statliga organisationer, på konferenser och offentliga evenemang.

 Partners   >   Kontakt   >   Pressrelease
Webdesign: Tonia Moya & Ygor Geyer