[column size=”1-2″ last=”0″ style=”2″]Green Cross International bildades1993 i Kyoto, Japan och grundades av Nobels fredspristagare Michail Gorbatjov. Green Cross är en politiskt och religiöst obunden organisation som finns i 30 länder världen över. Organisationens verksamhet definieras inom området miljösäkerhet som förenar freds-, säkerhets- och miljöfrågor. Green Cross uppdrag är att möta relaterade utmaningar inom områden som säkerhet, fattigdom och miljöförstöring för att säkerställa en hållbar och trygg framtid.

Green Cross främjar juridiska, etiska och beteendemässiga normer för att förändra grundläggande värderingar, handlingar och attityder inom regeringar, den privata sektorn och det civila samhället. Green Cross bidrar till att förebygga och lösa konflikter till följd av miljöförstöring och stödjer människor som drabbats av miljömässiga konsekvenser av krig, konflikter och katastrofer orsakade av människan. Green Cross söker lösningar genom dialog, medling och samarbete över samhällssektorer och nationsgränser. Green Cross arbetar för ett helhetsperspektiv på miljösäkerhet.[/column]
[column size=”1-4″ last=”0″ style=”2″]Green Cross International bildades1993 i Kyoto, Japan och grundades av Nobels fredspristagare Michail Gorbatjov. Green Cross är en politiskt och religiöst obunden organisation som finns i 30 länder världen över. Organisationens verksamhet definieras inom området miljösäkerhet som förenar freds-, säkerhets- och miljöfrågor. Green Cross uppdrag är att möta relaterade utmaningar inom områden som säkerhet, fattigdom och miljöförstöring för att säkerställa en hållbar och trygg framtid.

Green Cross främjar juridiska, etiska och beteendemässiga normer för att förändra grundläggande värderingar, handlingar och attityder inom regeringar, den privata sektorn och det civila samhället. Green Cross bidrar till att förebygga och lösa konflikter till följd av miljöförstöring och stödjer människor som drabbats av miljömässiga konsekvenser av krig, konflikter och katastrofer orsakade av människan. Green Cross söker lösningar genom dialog, medling och samarbete över samhällssektorer och nationsgränser. Green Cross arbetar för ett helhetsperspektiv på miljösäkerhet.[/column]
[column size=”1-4″ last=”1″ style=”2″]Green Cross International bildades1993 i Kyoto, Japan och grundades av Nobels fredspristagare Michail Gorbatjov. Green Cross är en politiskt och religiöst obunden organisation som finns i 30 länder världen över. Organisationens verksamhet definieras inom området miljösäkerhet som förenar freds-, säkerhets- och miljöfrågor. Green Cross uppdrag är att möta relaterade utmaningar inom områden som säkerhet, fattigdom och miljöförstöring för att säkerställa en hållbar och trygg framtid.

Green Cross främjar juridiska, etiska och beteendemässiga normer för att förändra grundläggande värderingar, handlingar och attityder inom regeringar, den privata sektorn och det civila samhället. Green Cross bidrar till att förebygga och lösa konflikter till följd av miljöförstöring och stödjer människor som drabbats av miljömässiga konsekvenser av krig, konflikter och katastrofer orsakade av människan. Green Cross söker lösningar genom dialog, medling och samarbete över samhällssektorer och nationsgränser. Green Cross arbetar för ett helhetsperspektiv på miljösäkerhet.[/column]