Antropocen – Eller perioden då vi satte allt i rörelse

Love_Johansson_194x194I klimatsammanhang är energi något som ofta nämns som både orsaken till problemet i form av en överkonsumtion av fossila bränslen, men även som frälsaren som ska ge oss en ny grön revolution med hjälp av vind sol och vatten. Varför är då energi så viktigt? Energi kan definieras ungefär som ”förmågan att sätta saker i rörelse”. Utan energi, ingen rörelse. En människa som inte äter någon mat orkar tillslut ingenting och ett vindkraftverk utan vind alstrar ingen elektricitet.

På grund utav den enorma mängd energi vi människor har haft tillgång till under de senaste 200 åren, hävdar vissa forskare att vi nu lever i en ny tidsålder; Antropocen. Med det menar de att vi lever i en unik period i historien då människan har omformat jorden i en sådan utsträckning att en ny geologisk period har börjat. Omvandlingen har drastiskt förändrat levnadsvillkoren för många människor. Flera har fått det bättre, men samtidigt har det även orsakat en global uppvärmning som hotar att förstöra förutsättningarna för vår egen existens. Denna förändring hade inte varit möjligt utan energins ”förmåga att sätta saker i rörelse”.

Intressant blir då att fråga sig: är mer energi någonting som vi vill ha? Låt oss för ett ögonblick sluta ögonen och säga att vi plötsligt har tillgång till hur mycket förnybar energi vi vill. Kommer våra miljöproblem då att vara över? Kommer mer energi även om den är förnybar lösa de problem vi har orsakat? Eller kommer vår ökade förmåga att sätta saker i rörelse omforma jorden i ännu större utsträckning och skapa nya problem som vi måste försöka lösa?

Att sluta använda fossil energi är en nödvändighet vi människor står inför om vi ska lösa ett av våra största miljöhot; klimatförändringarna. Energi kommer också alltid att behövas; energi för att kliva upp på morgonen, träffa andra människor och skapa saker tillsammans. Men istället för att önska oss en ständigt ökad förmåga att sätta saker i rörelse borde vi kanske fundera över vad det egentligen är som vi vill ska röra sig framåt?