SKOPROJEKTET I KENYA

I samverkan mellan Green Cross Sweden, Green Cross Japan och Green Belt Movement

GCSwe Shoe Project 001 - Smile Gets Shoes

Nakuru County, Kenya, i rött
Nakuru County i rött

“The Shoe Project” är i samverkan mellan Green Cross Japan, Green Cross Sweden och Green Belt Movement (GBM) i Kenya. Målet var att distribuera cirka 1000 skor till barn och ungdomar i Rift Valley, Kenya. Skolorna som ingick i Skoprojektet är följande: Kamara, Mau Summit och Mosop, samt ungdoms idrottscenter för fred i Rongai. Tack vare Shoo Iwasaki, ordförande i Green Cross Japan, blev Skoprojektet möjligt att genomföra.

Några av de skor som gavs till studenterna
Några exempel på skor som gavs

De utvalda skolorna ligger inom området för de tidigare fredsinitiativen och “Smart Water for Green Schools”-projekt, där fredsbyggnadskommittéer är etablerade och de planterade fredsträden växer till skogar. Initiativet att ge barn i dessa fattiga områden främjar hälsa och skydd mot sjukdomar då bristen på skor orkar risken för allvarliga sjukdomar.

Green Cross vill tacka alla som bidragit till skoprojektet och gjort det möjligt. Projektkoordinatörerna: från Green Cross Japan: Ryuji Kuwahara, från Green Cross Sweden: Tonia Moya, och från Green Belt Movement: Wycliffe Matika, John Waweru och Teresa Muthoni.

Med särskilt tack från GBM-styrelsen, såväl som volontärerna från Miljöministeriet och Utbildningsdepartementet i Nakuru County, och skolans ledningar i Kamara, Mau Summit och Mosop, samt Rongai Sports Peace Club.

Green Cross Sweden, som leddes av Tonia Moya, började arbeta med Green Belt Movement år 2005. Initiativet till fredsprojekten togs av professor Wangari Maathai, organisationens grundare och den första afrikanska kvinnan som fått Nobels fredspris. Green Cross grundades också av en nobel fredspristagare, Mikhail Gorbatjov, där båda organisationerna delar en holistisk syn och metodik för att främja fred, säkerhet och hållbar utveckling.